VISO-LEVERANDØR

Landsbyen Sølund er VISO-leverandør på området for voksne udviklingshæmmede, og vi varetager opgaver på landsplan. Opgaverne inkluderer rådgivning og udredning i sager, som kræver særlig ekspertise.

Det er essentielt for os, at vores konsulenter er tæt på praksis inden for fagområdet med udviklingshæmmede – at de ikke kun arbejder med hovedet, men i høj grad også med hænderne. Herudover er det også vigtigt, at de har en tæt relation til vores landsby – at de også varetager opgaver som forefindes her på stedet.

VISO er den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation på det sociale område og i specialrådgivningen. VISOs rådgivning er gratis og landsdækkende. VISOs rådgivning bidrager til, at den specialiserede viden kommer til gavn dér, hvor behovet er.

Du kan læse meget mere om VISOs arbejde på Socialstyrelsens hjemmeside.

Læs også VISO deklarationen for Landsbyen Sølund.