TILGANGE OG KOMPETENCER

Vores overordnede ramme, Gentle Teaching, er i høj grad med til at kvalificere de faglige dialoger i landsbyen:

”Gentle Teaching fremmer både forståelsen og rummeligheden. Sat på spidsen betyder Gentle Teaching, at vi hele tiden skal reflektere over vores egen pædagogiske praksis, så det ikke er vores private behov, som styrer dagsordenen, men derimod beboerens. Det er vigtigt at reflektere over sin egen evne, men også at reflektere over, hvad det pædagogiske perspektiv i vores handling er.”

Trine Schierff, vicelandsbyleder

Metoder og faglige tilgange

I menuen til venstre kan du finde en liste over de øvrige faglige tilgange og metoder, vi bruger i Landsbyen Sølund. Her har vi valgt at anvende definitionerne, som bruges på Tilbudsportalen.

På sigt vil der blive koblet cases på udvalgte faglige tilgange og metoder, der fortæller, hvordan vi arbejder med disse i Landsbyen Sølund.

ViSS.dk

En af de stærkeste ressourcer på stedet er vores Videnscenter Skanderborg Sølund, ViSS.dk, som er placeret i pavillon 3. Her arbejder flere dygtige konsulenter med at opsamle, videreudvikle og formidle viden om det pædagogiske arbejde, som udføres i landsbyen. Herudover udbydes der flere kurser i de forskellige tilgange og metoder.