IKT MENTOR

Anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) har vist sig at være særdeles frugtbart i det pædagogiske arbejde med mennesker med udviklingshæmning.

I Landsbyen Sølund arbejder vi målrettet på at implementere teknologi som en naturlig del af beboernes hverdag og medarbejdernes praksis.

Vi ønsker at tilpasse programmer og udstyr, så den enkelte beboer i videst muligt omfang har mulighed for at lære at anvende teknologien på egen hånd.

For at understøtte arbejdet med IKT i den pædagogiske praksis, er der uddannet to IKT-mentorer pr. boenhed. En af disse mentorer, Solvejg Holmgaard, har skrevet afgangsopgave om it-strategien i botilbuddet, hvor hun også har fokus på selvbestemmelse i forbindelse med brugen af iPads.

Læs hele Solvejg Holmgaards afgangsopgave her: Handicap byder iPad velkommen

IKT mentorens opgave

Mentorerne i landsbyen skal tage initiativ til, at beboerne i landsbyen screenes. Denne screening foretages i et tæt samarbejde med kontaktpædagogen, samt beboeren såfremt han/hun kan give udtryk for sine ønsker. I dialog med kontaktpædagogen og med øje på screeningen afdækkes den enkeltes grundlag for brug af IKT. På denne måde kan de teknologiske løsninger tilpasses beboerens individuelle ressourcer og behov med formålet at skabe succesoplevelser for den enkelte. En screening står aldrig alene, men har øje for det hele menneske bag screeningen.

Desuden mødes alle IKT-mentorerne jævnligt med henblik på at videndele og -udvikle, og de har til opgave at formidle deres viden og inspirere i boenheden og i hele organisationen.

Formålet med at anvende IKT er:

  • at udvikle beboerens selvstændighed samt selv- og medbestemmelse
  • at sikre beboeren adgang til gængse kommunikationsformer og teknologiske muligheder
  • at give beboeren mulighed for at kommunikere direkte med, til og i omverdenen
  • at tage udgangspunkt i den enkelte beboers behov for alternativ, supplerende og kompenserende kommunikation for at sikre lige muligheder.
  • at give beboeren mulighed for at dokumentere og fastholde egen livshistorie
  • at skabe mulighed for elektronisk baseret læring og underholdning.