Tegn til tale

Tegn til Tale (TTT) er en samtalemetode, hvor udfører kommunikerer med en person med høre- og kommunikationsnedsættelse ved at supplere talesproget med håndtegn. Tegn til Tale adskiller sig fra tegnsprog ved at benytte mange velkendte og internationale tegn. Tegnsprog, der primært retter sig mod døve, er et selvstændigt visuelt sprog med egen grammatik, ordstilling mv.