Marte Meo

Marte Meo er en metode, hvor en Marte Meo-terapeut benytter videooptagelser af en person til at observere, analysere og vurdere kvaliteten i kontakt og samspil mellem personen og andre mennesker.