IKT

“Teknologi er ikke et mål i sig selv, men et middel med nærmest ubegrænset potentiale til at opnå udvikling igennem læring, selvbestemmelse og selvstændighed”

Formål og ambitionen med implementering af informations- og kommunikationsteknologi er, at det bliver en naturlig del af beboernes hverdag og medarbejdernes praksis.