YDELSESBESKRIVELSER

Ved visitation til Landsbyen Sølund foretager landsbyens ledelse en konkret vurdering af borgerens behov for social, psykisk, kommunikativ og fysisk støtte. På baggrund af vurderingen indplaceres borgeren i den relevante takstgruppe.

Ydelsesbeskrivelser findes en nærmere beskrivelse af ydelserne i de forskellige takstgrupper.

Vejledningen til ydelsesbeskrivelser findes en nærmere definition af de enkelte støttebehov.

Visitationen til landsbyen foregår i samarbejde med hjemkommunen og takstniveauet afspejler beboerens støttebehov.

Det er af stor betydning for os, at den enkelte beboer matches til netop den boenhed, som har den rette viden og praksis til at understøtte og udvikle beboerens livskvalitet og sikre den rigtige pædagogiske og sundhedsfaglige støtte.

Det vil sige, at der i hver boenhed er repræsenteret forskellige takstniveauer ud fra den enkelte beboers støttebehov.