ORGANISATIONEN

Landsbyen Sølunds organisering skal understøtte ambitionerne i visionen “Mennesker møder Mennesker“.

Landsbyen Sølund består af 14 boenheder med 16-24 beboere fordelt over 2-3 huse pr. enhed samt et Aktivitetscenter.

I 2020 arbejder vi på en modernisering af organisation og strukturer, der sikrer, at kerneopgaven er i centrum for fælles indsatser fra relevante fagområder.

Til at understøtte medarbejdere i kerneopgaven er der tilknyttet en enhedsleder for hver boenhed og et netværk af faglige indsatser som sundhed, kompetenceudvikling, økonomisk og administrativ support, rengøring- og bygningsvedligehold samt ledelsessparring og support.

Med borgeren i centrum, er følgende pejlemærker retningsgivende for udvikling af samarbejdsmåder og former i 2020:

  • Landsbyen Sølund skal være organiseret med fokus på beboerne og vores fælles opgave
  • Landsbyen Sølund skal være organiseret ”fladt” med høj grad fra af tillid og ansvar decentralt – helt i tråd med Skanderborg modellen
  • Landsbyen Sølund skal være organiseret med fokus på tydelighed omkring roller og ansvar i forhold til opgaven
  • Landsbyen Sølund skal være organiseret med fokus på fællesskab og sammenhold omkring opgaveløsningen

Af Sølunds telefonliste fremgår, hvem der kan kontaktes fra de forskellige områder.