KONTRAKTMÅL

Landsbyen Sølund drives af Skanderborg Kommune, men med en decentral ledelse. Dette betyder, at det er Landsbyen Sølunds ledelse, som står for den den daglige drift og udvikling af landsbyen – inden for de rammer byrådet fastlægger i politikker, budgetter og i den årlige udviklingskontrakt.

Af udviklingskontrakten fremgår de mål organisationen skal arbejde med.

Landsbyen Sølunds udviklingskontrakt er tilgængelig på Skanderborg Kommunes hjemmeside