MISSION OG VISION

I 2014 fandt der et engageret arbejde sted med at definere en mission og vision for Landsbyen Sølund.

Mission

Landsbyen Sølund skaber rammer og muligheder for, at mennesker med særlige og individuelle behov oplever meningsgivende og betydningsfulde liv med fokus på indflydelse og mestring af egen hverdag.

Med mennesket i centrum faciliterer Landsbyen Sølund samarbejde med borgerens netværk.

Flerfaglige indsatser danner forudsætningen for, at landsbyen på et højt kvalificeret niveau, skaber viden og tilgodeser den enkeltes udviklingsmuligheder.

Landsbyen Sølund inkluderer nærmiljøet og samarbejder med relevant interessenter i det omgivende samfund.

Via kompetenceudvikling og formidling af viden skaber vi et højt kvalificeret niveau for opgaveløsning.

Vision 2025

Med borgerne i centrum skaber Landsbyen Sølund, nationalt og internationalt, toneangivende viden baseret på unik specialpædagogisk og evidensbaseret praksis.

Med afsæt i et højt specialiseret og flerfagligt miljø fremmer Landsbyen Sølund individuelle og fælles udfoldelses- og udviklingsmuligheder for borgere med særlige behov.

Pårørende og nærmiljøet er stærke og aktive samarbejdspartnere i borgernes liv og i Landsbyen Sølund.

Åbenhed og transparens er en målsætning i udviklingen af alle faglige og organisatoriske aspekter i landsbyen.

Relevante aktører foretrækker Landsbyen Sølund i samarbejdet om udvikling af velfærds- og informationsteknologier.