Databeskyttelse

Håndtering af persondata

Skanderborg Kommune har på sin hjemmeside beskrevet, hvordan Kommunen og Landsbyen Sølund som kontraktenhed håndterer persondata. På siden finder du oplysninger om Kommunens databeskyttelsesrådgiver, som du kan rette henvendelse til med spørgsmål omkring databeskyttelsesrettigheder, begæring om indsigt eller andet, der vedrører vores håndtering af persondata.

Direkte link.