VISITATION OG INDSKRIVNING

Vi er altid åbne for en snak og I er velkomne til at aflægge os et besøg, hvis I overvejer om Landsbyen Sølund kunne være et egnet tilbud til jeres familiemedlem. Men selve visitationen skal ske igennem jeres sagsbehandler.

En forudsætning for at blive tilbudt en bolig eller et aktivitetstilbud i Landsbyen Sølund er, at man er født med udviklingshæmning.

Landsbyen Sølund har en venteliste. Er I som pårørende interesserede i, at jeres familiemedlem bliver skrevet på venteliste til en plads, så er proceduren som følger:

  • I kontakter den sagsbehandler i hjemkommunen, som er tilknyttet sagen.
  • Det er hjemkommunen, som har myndighed til at visitere. Sagsbehandleren kontakter os direkte for at høre om mulighederne for et botilbud.
  • Vi beder om en beskrivelse af jeres familiemedlem fra sagsbehandleren. Denne beskrivelse kan inkludere tidligere pædagogiske planer, og beskrivelser fra skole eller andet samværstilbud. Vi opfordrer altid til, at I besøger vores landsby – gerne sammen med jeres familiemedlem – så I kan vurdere om, vi er det rigtige botilbud for jer.
  • På baggrund af ovenstående beskrivelser vurderer vi, om jeres familiemedlem tilhører Landsbyen Sølunds målgruppe. Andre gange forudsætter den endelige beslutning, at en repræsentant fra Landsbyen Sølund besøger jeres familiemedlem.
  • Under et besøg beder vi pårørende eller andre nært tilknyttede personer om at fortælle om familiemedlemmets liv og reaktioner. Vi beder også gerne om informationer på skrift.
  • Hvis vi vurderer, at jeres familiemedlem er et match til at bo i enten én eller flere af vores boenheder, inviterer vi til et besøg i de pågældende boenheder.
  • Hvis I træffer en afgørelse om, at I ønsker en plads på ventelisten til en af vores boenheder, tilkendegiver I dette over for sagsbehandleren i hjemkommunen.
  • Når der opstår en ledig plads i landsbyen, vurderer vi hvem på ventelisten, der vil være det bedste match til den pågældende plads.
  • Vi kontakter herefter den pågældende sagsbehandler for at høre, om der fortsat er interesse for pladsen.
  • I ventetiden har I mulighed for at forhøre jer hos sagsbehandleren, men I er også velkommen til at følge op hos os løbende.

Når jeres pårørende har fået en plads her i Landsbyen, igangsætter vi proceduren, som vi kalder den nænsomme flytning.

Kontakt for sagsbehandlere

Alle skriftlige henvendelser og forespørgsler fra sagsbehandlere og myndigheder på borgere om en plads i Landsbyen Sølund skal rettes via sikker post:

solund.sikkerpost@skanderborg.dk