DØGN- OG DAGTILBUD

Landsbyen Sølund tilbyder en bred vifte af både døgn- og dagtilbud, som tilpasses den enkelte beboers behov og ressourcer.

Vores døgntilbud udbydes i henhold til serivcelovens kapitel om Botilbud efter §107 og 108. Herudover udbydes dagtilbud i henhold til servicelovens kapitel om Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud efter §104.

Døgntilbud

Landsbyen består af 14 selvstændige boenheder, som hver især fungerer som et specialiseret døgntilbud.

Et døgntilbud tilbydes via indskrivning på ventelisten, hvilket foregår igennem hjemkommunens tilknyttede sagsbehandler. Her kan du finde flere informationer omkring visitation og indskrivningsproceduren.

Du kan finde en nærmere præsentation af de forskellige boenheder i landsbyen under afsnittet Boenheder.

Dagtilbud

Udover døgntilbuddet har Landsbyen Sølund også flere forskellige muligheder for dagtilbud på stedet. Disse dagtilbud indgår i indskrivningen og tilrettelægges individuelt efter den enkelte beboers behov og ressourcer.

Et dagtilbud består enten af et tilbud udarbejdet af boenheden eller af et tilbud i Landsbyens Sølunds centrale aktivitetscenter beliggende i Pavillon 1. Boenhedens tilbud kan enten foregå i de hjemlige rammer eller i egnede eksterne faciliteter.

Forudsætningen for dagtilbuddet er, at der er tale om et aktivitets- og samværstilbud, der opretholder eller forbedrer den enkelte beboers personlige færdigheder eller dennes livsvilkår.

Tilbuddene i landsbyen dækker over en lang række aktiviteter, som både kan være inkluderet i indskrivningen og indgå som egenbetaling. Disse inkluderer:

  • Svømning
  • Ridning
  • Kunstterapi
  • Musikterapi
  • Madlavning
  • Snoezelhuset Guldhornet
  • Aktivitetscenter
  • Samvær med pædagog i hjemmet – foretrukken aktivitet med pædagog
  • Diverse aktiviteter i Beboernes Hus
  • STU (Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse)

I vores artikelarkiv kan du læse beretninger om landsbyens dagtilbud.