ARBEJDSMILJØ

Medarbejdernes trivsel samt forebyggelse af arbejdsulykker ligger os meget på sinde. Derfor arbejder vi bevidst med at sikre et godt og trygt arbejdsmiljø.

Vi tror på, at medarbejdere trives, når de oplever, at de er klædt på til at varetage den opgave de skal løse. Der skal være overensstemmelse mellem forventninger, ambitioner og de konkrete muligheder og kompetencer.

En høj faglighed understøtter trivslen på arbejdspladsen, og medarbejdernes kompetenceudvikling er derfor af stor betydning.

Flere af landsbyens beboere er karakteriseret ved at have problemstillinger, der til tider kan resultere i udfordrende reaktioner. Dette kan indebære risici for arbejdsulykker. Dette stiller krav om en velfungerende arbejdsmiljøindsats og en organisering der understøtter forebyggelse og udvikling af den lokale arbejdsmiljøarbejde.

Hver enhed har en TRIO gruppe, der består af faglig ledere, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant. De er krumtappen i det daglige arbejdsmiljøarbejde. For at sikre sammenhæng i lokale og tværgående indsatser mødes TRIO grupperne med de andre TRIO grupper i sit team for koordinering, planlægning og erfaringsudveksling. Til at understøtte videnopsamling og erfaringsudveksling er der udpeget en ledelsesperson fra det overordnede lederteam, der har til opgave at samordne/tilrettelægge det tværgående og overordnede arbejdsmiljøarbejde. Opgaven varetages af aktivitetscenterleder Lars-Peter Mølgaard Frandsen.

Vi følger Skanderborg Kommunes personalepolitik, og som medarbejder i landsbyen har du adgang til sundhedsordning for ansatte i kommunen. Derudover har du mulighed for at købe kostordning og for at benytte svømmesal og motionsrum i Landsbyen Sølund.