SMUKFEST

Danmarks Smukkeste Festival, eller Smukfest, er en af landets største festivaler og afholdes hvert år på Landsbyen Sølunds arealer.

Når vi på denne måde inviterer festivalen indenfor, understøtter det vores arbejde med omvendt integration, og det giver desuden Landsbyen Sølund en opmærksomhed, som kan medvirke til at øge det øvrige samfunds indsigt i vores felt –  en indsigt som kan være givtig i forhold til fremtidige projekter og tiltag.

Smukfest betaler en anvendelsesafgift for at bruge arealerne, og disse penge bruges til diverse projekter, som alle har til formål at øge beboernes aktivitetsmuligheder og livskvalitet.

Desuden kan alle de beboere, som har glæde af det komme gratis til festival, og vi får et antal ledsagerpoletter, så pædagoger kan følges med beboerne.

Individet og fællesskabet

For den enkelte beboer kan denne festival byde på en udfordring som Sølund Musik Festival ikke gør – nemlig uvidenhed fra den almene festivalgæst som færdes på området i disse dage.

I samarbejde med Smukfest gør vi meget for at højne bevidstheden om, at festivalgæsterne også er gæster i landsbyen og dermed i andre folks hjem. Vi oplever, at de gentagne besøg i landsbyen øger bevidstheden om vores felt, ligesom vi oplever at den tætte dialog med festivalen har en positiv effekt på de udfordringer, der også er en del af samarbejdet.

Smukfest finder sted 2. weekend i august og varer 1 uge.

Hvis du har spørgsmål vedrørende Danmarks Smukkeste Festival, så kan du finde relevante kontaktoplysninger her.

Når Sølund lægger baghave til festivalcamping