PÅRØRENDE

Som pårørende er du en vigtig ressource i beboerens liv. Vi ønsker at inddrage familien og netværket omkring beboeren i landsbyens liv for at skabe et godt liv for beboerne.

Som pårørende er du velkommen i beboerens hjem og til at deltage i landsbyens traditioner. Dialogen mellem medarbejderen og den pårørende er et vigtigt element for at støtte beboeren, når det gælder både hverdag og fest.

I det pædagogiske arbejde spiller fortællinger fra beboerens liv en stor rolle, og som pårørende kan du i den forbindelse bidrage med viden, som er meget betydningsfuld for os.

Du kan læse mere om at være pårørende i landsbyen i artiklen om Marianne og hendes datter Tine, “Mit Sølund som pårørende”, i vores artikelarkiv.

Pårørendeforeningen

Pårørende til beboerne i Landsbyen Sølund er automatisk medlem af pårørendeforeningen. Foreningens formål er at repræsentere beboerne i samarbejdet med medarbejdere, ledelse og myndigheder.

Foreningens arbejde varetages af en bestyrelse, som vælges af og blandt de pårørende ved den årlige generalforsamling i maj måned. Det er frivilligt at betale kontingent til pårørendeforeningen. Bidrag til foreningens arbejde kan ske ved indbetalingskort via netbank art: +01 konto: 7271085.

Pårørendeforeningen udgiver tidsskriftet FOKUS fire gange om året. Du kan logge ind og læse tidsskrifterne her.

Pårørendesamarbejdet i Landsbyen Sølund

For mange af Landsbyen Sølunds beboere er det vigtigt, at medarbejdere og de pårørende bidrager til at understøtte og udvikle relationen mellem pårørende og Landsbyen Sølund. Det er derfor vigtigt, at samarbejdet er i fokus i landsbyen – og vi har i den forbindelse udarbejdet et skriv om pårørendesamarbejdet.