MUSEUMSGRUPPEN

En af de helt store drivkræfter blandt landsbyens frivillige er Museumsgruppen.

Museumsgruppen består af 6 frivillige, som alle er tidligere ansatte i Landsbyen Sølund. De bruger nu deres fritid på at formidle stedets historie til museets besøgende og registrere effekter fra fortiden.

En stor del af museumsgruppens viden om Sølunds historie stammer fra førstehåndsoplevelser, og de seks leverer et stort stykke frivilligt arbejde.

Du kan læse meget mere om Museumsgruppen i artiklen fra Horsens Folkeblad, “Sølunds historie gennem 80 år”, i vores artikelarkiv.

Ønsker du mere information om museet? Gå til Sølund Museum.