SERVICETEAM

I Landsbyen Sølund har vi en fælles paraply af centrale servicetilbud som køkken, teknisk afdeling og rengøring.

Paraplyen er med til at skabe en ramme, hvor det pædagogiske personale har bistand af andet fagpersonale i forhold til hverdagens praktiske gøremål og derfor kan fokusere på det pædagogiske arbejde.

Køkkenet

Kosten har stor betydning for beboernes trivsel og derfor fremstilles alle måltider til beboerne som udgangspunkt i landsbyens eget centrale køkken.

Vi bestræber os på at levere en sund, velsmagende samt ernæringsrigtig kost. Kosten er økologisk i det omfang, det er økonomisk og praktisk muligt.

Boenhederne bestemmer selv, om de ønsker mad fra køkkenet hele tiden, en gang imellem eller i form af halvfabrikata. Derved sikres at madlavning kun foregår i boenheden, når det har et pædagogisk sigte.

Køkkenet tager naturligvis hensyn til den enkelte beboer f.eks. ved sygdom og leverer gerne noget ekstra lækkert, når der er fest eller fødselsdag.

Maden til de 3 store beboerfester, som afholdes årligt, kommer også fra det centrale køkken, ligesom der leveres forplejning til kurser og konferencer i landsbyen.

Kontakt

Køkkenleder

Gitte Nygaard

8794 8061

gitte.nygaard@skanderborg.dk

Kontrolrapporter

Følg linket til fødevarestyrelsens kontrolrapporter:

Rengøringen

Landsbyen Sølund har egen rengøringsafdeling, som dagligt rengør ca. 25.000 maf landsbyens bygninger – både boenheder, fællesarealer og administrationsbygninger.

Landsbyen lægger vægt på at bevare et højt fagligt niveau, når det gælder rengøring, ligesom det har stor betydning for os, at personalet udviser en forståelse for beboerne under rengøringen af deres hjem.

Rengøringsafdelingen er desuden ansvarlig for lagerstyring samt pasning af de grønne områder.

Kontakt

Rengøringsleder

Jonna Thomsen

8794 8252

jonna.thomsen@skanderborg.dk

Teknisk afdeling

Teknisk afdeling har ansvaret for drift og vedligeholdelse af Landsbyen Sølunds bygninger og tekniske anlæg.

Til at udføre disse opgaver, er der ansat autoriserede håndværkere samt en koordinator.

Teknisk afdelings værksteder og kontorer har adresse på Sølundsvej 3C, bag Centralkøkkenet.

Kontakt

Teknisk Leder

Birthe Knudsen

8794 8246    2094 5030

birthe.marie.knudsen@skanderborg.dk