BOLIGERNE

I perioden 2006-2010 blev der bygget nye og renoverede boliger på Sortesøvej, hvor vores boenheder hovedsageligt ligger placeret.

En udvikling inden for de seneste år er et voksende behov for særligt skærmede enkeltboliger og enkeltmandsprojekter, der placeres som satellitter til eksisterende boenheder. En udvikling som understøttes ved flere boenheder i Landsbyen.

Den gode indretning

Hver boenhed på Sortesøvej rummer individuelle og selvstændige lejligheder til hver beboer, som inkluderer eget toilet og bad. Herudover er der et fælleskøkken og et fællesareal, hvor der er tilstræbt en god indretning. Vi har gjort os umage med at gøre fællesområderne så rummelige som muligt.

En god indretning i vores boenheder tager højde for vores behov og mål. I en boenhed skal der tages højde for, at de fysiske rammer skal fungere som en ramme om flere forskellige funktioner:

Boenheden som bolig

Som ramme for beboernes liv skal der tages højde for, at indretningen understøtter såvel beboernes behov for privatliv og behov for særlig indretning og mål i forhold til at kunne yde pleje og omsorg i hjemmet.

Boenheden som ramme om fælles aktiviteter

Afhængig af målgruppen er der allerede i dag stor forskel på omfanget af og behovet for de fælles aktiviteter som for eksempel spisning, hygge og andre fælles aktiviteter.

Boenheden som arbejdsplads

Som arbejdsplads skal boenheden indrettes, så der kan gennemføres arbejdsopgaverelaterede aktiviteter som eksempelvis møder, administrativt arbejde og kollegial sparring.