Boenheder

Der er 14 boenheder i Landsbyen Sølund. Boenhederne er beliggende i selvstændige enheder på Sortesøvej.

Hver enhed, udover Bavnebjerg, består af to huse med en fælles leder, som er ansvarlig for den administrative, faglige og personalemæssige ledelse.

Den enkelte boenhed er individuelt tilrettelagt ud fra de beboere og medarbejdere, der tilsammen skaber dagligdagen.

Herunder kan du finde oplysninger om de enkelte boenheder, samt pladstal, målgruppebeskrivelser og tilhørende paragraffer. Du kan læse om vores lovgrundlag, hvis du ønsker nærmere information om, hvad paragrafferne dækker over.

Er du pædagogstuderende, og ønsker du at komme i praktik i Landsbyen Sølund, kan du finde mere information i de enkelte boenheders praktikstedsbeskrivelser.