BEBOERKØB i Landsbyen Sølund – First Card løsning

First Card kort og Acubiz APP er løsningen, vi anvender, når vi hjælper beboere med indkøb.

Beboeren har individuel aftale med Landsbyen Sølund, om hvilket rådighedsbeløb den enkelte beboere må anvende om måneden og maksimum beløb pr. køb.

Vi har beskrevet løsningen i materialet:

Som værge har du direkte adgang med disse link til:

Afklaring af hvilken støtte beboeren har brug for foregår i dialog mellem boenheden og værge.

Spørgsmål om løsningen kan rettes til: