Aktivitetcentret

Aktivitetscenterets (AC) dagtilbud er for både beboere i Landsbyen Sølund, beboere fra andre bosteder samt hjemmeboende. Omkring 70 brugere/elever i alderen ca 18-70+ deltager i tilbuddene.

AC er delt i fem separate grupper. Du kan læse mere om den enkelte gruppe nedenfor. Fælles for gruppernes tilbud er, at der med udgangspunkt i brugernes behov, muligheder og ønsker arbejdes med aktiviteter inden for:

 • IKT
 • Udeliv
 • Underholdning
 • Kreative aktiviteter
 • Dyrehold
 • Fester
 • Madlavning
 • Musik
 • Svømning
 • Udflugter
 • Social samvær
 • Ridning
 • snozel-aktiviteter
 • Sansestimulering
 • Underholdning

AC tilbuddet om deltagelse i svømning og ridning mødekommes ud fra konkret vurdering og mulighed.

I AC arbejdes, der med individuelle pædagogiske planer, som koordineres med botilbuddets pædagogiske planer.

Pr. 1.9.2015 er STU (Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse) lagt ind under Aktivitetscenteret. Læs om, hvad det betyder i praksis her.

AC & Sølund:

Ud over at Landsbyen Sølunds beliggenhed og ramme skaber muligheder for alsidig aktivitetsdag deltager AC i varierende grad i fællesarrangementer i Landsbyen, såsom fastelavnsfest, Dyrehavemarch, julefest, julemarked, høstmarked, gudstjenester mv..

Lukkedage:

Aktivitetscenteret holder lukket fredag efter Kristi Himmelfart, mellem jul og nytår og i forbindelse med cirka 4 årlige temadage. Den enkelte bruger holder desuden 3 ugers sommerferie i uge 29 og 30 samt uge 28 eller 31.

Præsentation af aktivitetsgrupperne