HER ER GODT AT BO – OG LEVE

Vores Landsby er placeret i yderst smukke omgivelser og befinder sig samtidigt tæt på Skanderborg bymidte.

Landsbyen Sølund tilbyder både dag- og døgntilbud til mennesker med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Vi har gode pladsforhold – både i forhold til de nyrenoverede boliger og de øvrige fysiske rammer på stedet.

Beboere i landsbyen – såvel som besøgende udefra – kan udforske legepladserne, græsarealerne og stisystemerne i skoven og ved søen. Heste, geder og rådyr giver liv og bevægelse på de grønne områder.

Herudover har vores beboere mulighed for at benytte sig af en bred vifte af tilbud såsom Snoezelhuset Guldhornet, svømmesalen, ridetilbuddet, som er et udbytte af samarbejdet med Hylke Rideskole, Beboernes Hus og de traditionsrige fester, som er et højdepunkt for flere af vores beboere.

Udover vores sundhedsteam, som indeholder sygeplejedækning og fysioterapi, er der tilknyttet en psykiater samt særlig lægedækning fra Region Midt.

Vores omgivelser og tilbud giver tilsammen vores beboere den bedste forudsætning for at udfolde og udvikle sig.

Landsbyen Sølund har de perfekte rammer. Her er godt at bo – og leve.