Takster og takststruktur

Takster og takststruktur

Skanderborg Kommunes takststruktur er gældende for tilbud og indsatser i Landsbyen Sølund

Formål med strukturen og information om opbygning, samt takster for indeværende år finder du på Skanderborg Kommunes hjemmeside.

Følg dette direkte link til takster og takststruktur i Skanderborg Kommune.

Sundhedsteam

SUNDHEDSTEAM

Landsbyen Sølund har sit eget sundhedsteam, som arbejder sammen med pædagoger og øvrigt personale om at sikre beboernes sundhed og trivsel. 

Sundhedsteamet består af læge, psykiater, tandlæge, sygepleje, fysioterapeuter og musikterapeut. Ved at have samlet disse faggrupper under ét tag skabes der et miljø med tværfaglig sparring til gavn for såvel beboere som for personale. Sundhedsteamet er placeret i Pavillon 2:

Adresse: Dyrehaven 10B, 8660 Skanderborg.


Lægeklinik Landsbyen Sølund

I Lægeklinik Landsbyen Sølund er der ansat 2 deltids læger.

Lægerne er beboernes praktiserende læge. Her ydes samme lægehjælp som hos alment praktiserende læger, men på beboernes præmisser og i  samarbejde med det øvrige sundhedsteam.

Lægerne træffes i dagtimerne og tager sig her af både akutte opgaver samt planlagte konsultationer. I aften og nattetimerne kan lægevagten kontaktes, hvis der er behov for lægehjælp.

De fleste beboere i Landsbyen Sølund er uden talesprog og har derfor problemer med at give udtryk for eventuelle symptomer. Det er derfor af stor betydning, at lægen forstår at aflæse beboernes kropssprog, ligesom samarbejdet med de pædagoger, der kender beboeren godt, er vigtigt. På den måde er det muligt at stille en diagnose og vælge den rette behandling.

En gang årligt tilbydes alle beboere en helbredsundersøgelse, som omfatter blodprøver, urinprøver, vejning og lægeundersøgelse. Lægen kan deltage i de årlige tværfaglige konferencer om hver enkelt beboer.

Lægen har et tæt samarbejde med Landsbyen Sølunds speciallæge i psykiatri Troels Bruun og speciallæge i neurologi Jacob Geday, som jævnligt har konsultation på Sølund.

Lægeklinik Landsbyen Sølund har til huse på loftet i pavillon 2.Kontakt

Lægeklinik Landsbyen Sølund

8794 8271 – Telefontid: 8:30-9:30


Lægesekretær

Pernille S. Kjærgård

8794 8274

pernille.kjaergaard@skanderborg.dk


Sygeplejen

I Landsbyen Sølund er det altid muligt at få fat på en sygeplejerske, det skaber tryghed for både beboere og personale. Sygeplejerskerne arbejder på beboernes præmisser og under de særlige udfordringer, der kan være i forhold til blandt andet kommunikation. Sygeplejen på Sølund er tilgængelige i hverdage fra kl. 7-19. Lørdag og søndag samt på helligdage er det i tidsrummet kl 8-14. Udenfor de tidsrum betjener den kommunale hjemmepleje Sølunds beboere.

Sygeplejen løser flere forskellige opgaver i landsbyen. Hvis en beboer er kommet til skade, kan sygeplejen hjælpe, så en tur på skadestuen måske kan undgås. Derudover er sygeplejen behjælpelig ved f.eks. forebyggelse og behandling af sår, fjernelse af sting, skylning af ører og måling af blodtryk.

Behandlingerne foregår sammen med personalet i boenheden og kan i nogle tilfælde være med til at forebygge eller forkorte en hospitalsindlæggelse.

Ud over sygeplejeopgaverne underviser sygeplejerskerne på forskellige kurser og rådgiver det pædagogiske personale om blandt andet medicin, pleje, afføringsproblemer, hygiejne og sygdomsforløb.


Kontakt

Teamleder for sygeplejen

Anette Dahl

4023 7875

anette.dahl@skanderborg.dk

Sygeplejen Sølund

8794 8260  Telefontid for ikke akutte henvendelser kl. 7.30 – 8.00 og kl. 11.00 – 11.30

sygeplejen.soelund@skanderborg.dk

Terapien

I Landsbyen Sølund er der ansat fysioterapeuter, som varetager fysioterapeutisk undersøgelse, vurdering og behandling af beboere, herunder genoptræninger og vederlagsfri fysioterapi efter sundhedsloven samt træning og behandling efter serviceloven.

Fysioterapeuterne samarbejder med sundhedsafdelingen øvrige personale; sygepleje, læge, psykiater og neurolog. De vejleder og samarbejder med personale og pårørende vedrørende træning, forebyggelse og rehabilitering af beboere. Ofte implementeres træningen herefter i de daglige aktiviteter med personalet.

Fysioterapien analyserer personalets arbejdsstillinger i den fysiske kontakt med beboerne og her ud fra bevilger de APV hjælpemidler.

Fysioterapien kan være rådgivende, når der søges om personlige hjælpemidler som hjemkommunen bevilger fx kørestole og rollatorer.

Eller kort fortalt ”Fysioterapien nærer det kropslige!”


Kontakt

Fysioterapiens vagttelefon

2464 8344

soelund.fysioterapi@skanderborg.dk

Telefontid: 8:30-12:00

Psykiater

Troels Bruun er speciallæge i psykiatri, ph.d. og konsulent i Landsbyen Sølund. Han varetager den psykiatriske behandling af beboerne i Landsbyen Sølund.

Hver tredje uge får hver boenhed besøg og her følges op på de tiltag, der iværksættes i samarbejde med det øvrige sundhedspersonale og pædagogerne. Derudover tages der hånd om akutte situationer.

Troels Bruun deltager efter behov i de tværfaglige konferencer om den enkelte beboer. Troels Bruun har kontor på sundhedsgangen, loftet i pavillon 2.


Kontakt

Psykiater

Troels Gram Bruun, Speciallæge i psykiatri

 8794 8272

troels.gram.bruun@skanderborg.dk

8794 8272 – Telefontid mandag til torsdag: 8:15-8:45

Neurologi

Speciallæge i neurologi Jacob Geday afholder ca. en gang om måneden konsultation i Landsbyen Sølund.

Konsultationerne kan ved behov ske i samarbejde med huslægen eller Troels Bruun og finder sted på sundhedsgangen, loftet i pavillon 2. Ved behov for kontakt til Jacob Geday skal lægesekretær Pernille Kjærgaard kontaktes


Kontakt

Kontakt

Pernille S. Kjærgård, lægesekretær

8794 8270

pernille.kjaergaard@skanderborg.dk

Click here to add your own text

Serviceteam

SERVICETEAM

I Landsbyen Sølund har vi en fælles paraply af centrale servicetilbud som køkken, teknisk afdeling og rengøring.

Paraplyen er med til at skabe en ramme, hvor det pædagogiske personale har bistand af andet fagpersonale i forhold til hverdagens praktiske gøremål og derfor kan fokusere på det pædagogiske arbejde.

Køkkenet

Kosten har stor betydning for beboernes trivsel og derfor fremstilles alle måltider til beboerne som udgangspunkt i landsbyens eget centrale køkken.

Vi bestræber os på at levere en sund, velsmagende samt ernæringsrigtig kost. Kosten er økologisk i det omfang, det er økonomisk og praktisk muligt.

Boenhederne bestemmer selv, om de ønsker mad fra køkkenet hele tiden, en gang imellem eller i form af halvfabrikata. Derved sikres at madlavning kun foregår i boenheden, når det har et pædagogisk sigte.

Køkkenet tager naturligvis hensyn til den enkelte beboer f.eks. ved sygdom og leverer gerne noget ekstra lækkert, når der er fest eller fødselsdag.

Maden til de 3 store beboerfester, som afholdes årligt, kommer også fra det centrale køkken, ligesom der leveres forplejning til kurser og konferencer i landsbyen.

Kontakt

Køkkenleder

Gitte Nygaard

8794 8061

gitte.nygaard@skanderborg.dk

Kontrolrapporter

Følg linket til fødevarestyrelsens kontrolrapporter:

Rengøringen

Landsbyen Sølund har egen rengøringsafdeling, som dagligt rengør ca. 25.000 maf landsbyens bygninger – både boenheder, fællesarealer og administrationsbygninger.

Landsbyen lægger vægt på at bevare et højt fagligt niveau, når det gælder rengøring, ligesom det har stor betydning for os, at personalet udviser en forståelse for beboerne under rengøringen af deres hjem.

Rengøringsafdelingen er desuden ansvarlig for lagerstyring samt pasning af de grønne områder.

Kontakt

Rengøringsleder

Jonna Thomsen

8794 8252

jonna.thomsen@skanderborg.dk

Teknisk afdeling

Teknisk afdeling har ansvaret for drift og vedligeholdelse af Landsbyen Sølunds bygninger og tekniske anlæg.

Til at udføre disse opgaver, er der ansat autoriserede håndværkere samt en koordinator.

Teknisk afdelings værksteder og kontorer har adresse på Sølundsvej 3C, bag Centralkøkkenet.

Kontakt

Teknisk Leder

Birthe Knudsen

8794 8246    2094 5030

birthe.marie.knudsen@skanderborg.dk

Studerende i landsbyen

STUDERENDE I LANDSBYEN

”Jeg har haft en fantastisk praktik. Det virker som om, alting er gået op i en højere enhed. Jeg har lært en masse om relationer, udviklet mig meget og fået lov til at arbejde med nogle fantastiske mennesker – både beboere og personale.”

– Citat fra en studerendes evaluering.

At være studerende i Landsbyen Sølund giver dig en mulighed for at komme tæt på en verden, hvor det basale er i centrum. Nogle af de mest essentielle nøgleord i vores fælles opgave her på stedet er nærhed mellem mennesker, samhørighed, kærlighed og tydelighed i kommunikationen.

I et forsøg på at introducere vores landsby som praktiksted har vi udvalgt brikker fra hele organisationen og sammensat dem til et miniaturebillede, som forhåbentlig kan give dig et godt overblik over Landsbyen Sølund. Du kan finde praktikstedsbeskrivelser for de enkelte boenheder herunder.

Praktikstedsbeskrivelser
Fællesundervisning for socialpædagogstuderende samt øvrige studerende og nye medarbejdere

Landsbyen Sølund tilbyder under praktikforløbet fællesundervisning for studerende, hvor den enkelte får mulighed for at opnå viden og forståelse for den filosofi og det menneskesyn, der ligger bag landsbyens overordnede tilgang ’Gentle Teaching’, og for de redskaber, der anvendes i den pædagogiske praksis.

Undervisningen indgår som en del af vejledningstimerne til den studerende og suppleres med individuel vejledning med praktikvejlederen og/eller andre relevante medarbejdere.

Sølund Museum

SØLUND MUSEUM

På Sølund Museum er der mulighed for at få et indblik i udviklingen siden de første beboere flyttede ind i 1935. Her kan du se effekter med tilknytning til stedet, dets beboere og personale fra dengang til i dag.

Museet åbnede i 2005 og drives af tidligere medarbejdere fra Landsbyen Sølund, som alle arbejder frivilligt.

“Samstemmende beretter eleverne om en meget stor oplevelse og nogle meget levende formidlere, som forstår at engagere deres lyttere. Så på egne og elevernes vegne, siger jeg endnu engang tak for besøget hos jer.”

Gitte Kongstad (lektor ved VIA University College)

Historie

De ældste bygninger i Landsbyen Sølund er de smukke hvide pavilloner fra 1935. De blev bygget, da centralinstitutionen Brejning blev omlagt, og mange af beboerne flyttede dengang til Sølund. Her boede man indtil den store udflytningsperiode satte ind sidst i 70erne og begyndelsen af 80erne, hvor mange af Sølunds beboere flyttede ud i pensionater og bofællesskaber uden for Sølund.

I dag har vi vores dagaktiviteter og mange af de centrale servicetilbud i de gamle pavilloner.

De beboere, som blev på Sølund, flyttede ind i atriumhusene på Sortesøvej, hvor der nu blev mulighed for eget værelse, bad og et fælles miljø i nogle mere hjemlige rammer.

Læs mere i museets folder.

Du kan se indslag fra besøg i museet af TV2 Østjylland i 2008.

Til besøg fra folkeskolen

Vi har udviklet et materiale, som kan bruges ved besøg på museet eller som kan give inspiration til arbejde før og efter besøget for både lærer og elever.

Det kan downloades her: Undervisningsmateriale til Sølund Museum.

Kontakt:

Sølund Museum
Dyrehaven 10A (Pavillon 1), loftet
8660 Skanderborg
Tlf.: 8794 8155 (i åbningstiden)

Åbningstider:

Museet genåbner, den 25. august 2021 kl. 13-15, efter Covid19-nedlukning.

Onsdag i lige uger: kl. 13-15 eller efter aftale  (kontaktoplysninger vedr. museet findes i listen “direkte telefonnumre”)

Særlige lukkeperioder:

Under sommerferie og jul/nytår er der lukket. Dette annonceres i Uge-Bladet  Skanderborg. Kontakt os hvis du er i tvivl.

Gratis entré

De fysiske rammer

LANDSBYENS RAMMER

De fysiske rammer i Landsbyen Sølund er ikke kun de smukke omgivelser med skov og sø – det er i høj grad også den imponerende bygningsmasse på området.

Den nuværende bygningsmasse i Landsbyen Sølund er på 30.941 kvadratmeter, og består i hovedtræk af de oprindelige pavilloner fra 1930erne og boligerne på Sortesøvej fra midten af 1970erne. De sidste par år har budt på en stor udvikling og forandring i landsbyen med renoveringen af boligerne på Sortesøvej.

Vi lægger vægt på at gøre vores landsby så åben og indbydende som muligt – dette gælder både lokaler og grønne områder.

De oprindelige pavilloner udgjorde det “gamle” Sølund fra 1935 og i dag huser disse pavilloner:

 • Aktivitetslokaler til boenhedernes aktivitetstilbud
 • Administration
 • Videnscenter Skanderborg, Sølund (VISS.dk)
 • Kursusvirksomhed
 • Møde- og undervisningslokaler
 • Hotel
 • Sølund Musik Festival
 • Sundhedsteam (inkl. specialtandlæge)
 • Hjælpemiddeldepot
 • Aktivitetscentre

De nyere bygninger består hovedsageligt af boenhederne på Sortesøvej, men omfatter også:

 • Køkken
 • Fællessale
 • Svømmesal
 • Beboernes Hus
 • Værkstedsbygninger
 • Snoezelhuset Guldhornet

Læs mere om boligerne og de naturskønne arealer i menupunkterne til venstre.

Stemningsfyldt film over gamle Sølund

Klik på foto og få adgang til en flyvetur over gamle Sølund.

Beskyttet: Nyheder

Dette indhold er adgangskodebeskyttet. For at se det, indtast venligst din adgangskode nedenfor:

“Find vej i” Landsbyen Sølund

“FIND VEJ I” LANDSBYEN SØLUND

Ved hjælp af opsatte poster kan du lære mere om bygninger og historie

“Find vej i” Landsbyen Sølund?

Ved hjælp af et kort kan du finde frem til de opsatte poster i området. På ni af posterne, er der opsat tavler med billeder og historie om Sølund, som frivillige fra Landsbyen Sølunds Museum står bag.

Posterne med informationer giver beboere, medarbejdere og naturligvis alle andre brugere af arealerne i Landsbyen Sølund – herunder skoler og børnehaver, mulighed for at opleve det naturskønne område omkring Landsbyen Sølund på en anden måde.


Etableret i et fællesskab mellem eksterne kræfter og medarbejdere

Projektet er opstået med inspiration fra artikler i Horsens Folkeblad og besøg i Landsbyen Sølunds museum, og er økonomisk støttet af Velux Fonden gennem Frilufts Rådet. Konceptet er udarbejdet af Dansk Orienteringsforbund.

Skanderborg Kommune har givet tilladelse til opsætning af pælene. Medarbejdere og andre frivillige på Sølund har bidraget som sparringspartnere, og det er Veteraner fra Horsens Orienteringsklub, der har stået for det praktiske arbejde med tegning af kort, fremskaffelse og opsætning af poster.

Projekter er overdraget til Landsbyen Sølund den 19. maj 2016.

Du kan læse mere om konceptet “Find vej i Danmark” her

Artikler og fortællinger

ARTIKLER OG FORTÆLLINGER

Her kan du læse om landsbyens historie, fortællinger fra landsbyen, faglige artikler m.m.

Nyeste artikler fra landsbyen

Metoder og faglige tilgange

Gentle Teaching – Introduktion til filosofien og metoderne af Majbritt Sørensen (08-2012)

Det professionelle kærlighedsbegreb – nu og i fremtiden (GT) af Majbritt Sørensen (08-2012)

De 5 kontaktniveauer af Anne Steen

Musikterapi – et fællesskab i bevægelse af Majbritt Sørensen (01-2015)

At være kunstner i landsbyen af Katrine Schultz og Majbritt Sørensen (11-2014)

IKT skaber mening og selvbestemmelse for den enkelte af Christina Rauh Oxbøll (09-2015)

En ø af kravfrit samvær af Christina Rauh Oxbøll (09-2015)

ViSS.dk

Videnscenter Skanderborg Sølund har et mekka af spændende og faglige artikler, som spænder over både special- og almenområdet. Du kan finde diverse publikationer, artikler og tidsskrifter under VIDEN på deres hjemmeside.