Sundhedsteam

SUNDHEDSTEAM

Landsbyen Sølund har sit eget sundhedsteam, som arbejder sammen med pædagoger og øvrigt personale om at sikre beboernes sundhed og trivsel. 

Sundhedsteamet består af læge, psykiater, tandlæge, sygepleje, fysioterapeuter og musikterapeut. Ved at have samlet disse faggrupper under ét tag skabes der et miljø med tværfaglig sparring til gavn for såvel beboere som for personale. Sundhedsteamet er placeret i Pavillon 2:

Adresse: Dyrehaven 10B, 8660 Skanderborg.


Lægeklinik Landsbyen Sølund

I Lægeklinik Landsbyen Sølund er der ansat 2 deltids læger.

Lægerne er beboernes praktiserende læge. Her ydes samme lægehjælp som hos alment praktiserende læger, men på beboernes præmisser og i  samarbejde med det øvrige sundhedsteam.

Lægerne træffes i dagtimerne og tager sig her af både akutte opgaver samt planlagte konsultationer. I aften og nattetimerne kan lægevagten kontaktes, hvis der er behov for lægehjælp.

De fleste beboere i Landsbyen Sølund er uden talesprog og har derfor problemer med at give udtryk for eventuelle symptomer. Det er derfor af stor betydning, at lægen forstår at aflæse beboernes kropssprog, ligesom samarbejdet med de pædagoger, der kender beboeren godt, er vigtigt. På den måde er det muligt at stille en diagnose og vælge den rette behandling.

En gang årligt tilbydes alle beboere en helbredsundersøgelse, som omfatter blodprøver, urinprøver, vejning og lægeundersøgelse. Lægen kan deltage i de årlige tværfaglige konferencer om hver enkelt beboer.

Lægen har et tæt samarbejde med Landsbyen Sølunds speciallæge i psykiatri Troels Bruun og speciallæge i neurologi Jacob Geday, som jævnligt har konsultation på Sølund.

Lægeklinik Landsbyen Sølund har til huse på loftet i pavillon 2.Kontakt

Lægeklinik Landsbyen Sølund

8794 8271 – Telefontid: 8:30-9:30


Lægesekretær

Pernille S. Kjærgård

8794 8274

pernille.kjaergaard@skanderborg.dk


Sygeplejen

I Landsbyen Sølund er det altid muligt at få fat på en sygeplejerske, det skaber tryghed for både beboere og personale. Sygeplejerskerne arbejder på beboernes præmisser og under de særlige udfordringer, der kan være i forhold til blandt andet kommunikation. Sygeplejen på Sølund er tilgængelige i hverdage fra kl. 7-19. Lørdag og søndag samt på helligdage er det i tidsrummet kl 8-16. Udenfor de tidsrum betjener den kommunale hjemmepleje Sølunds beboere.

Sygeplejen løser flere forskellige opgaver i landsbyen. Hvis en beboer er kommet til skade, kan sygeplejen hjælpe, så en tur på skadestuen måske kan undgås. Derudover er sygeplejen behjælpelig ved f.eks. forebyggelse og behandling af sår, fjernelse af sting, skylning af ører og måling af blodtryk.

Behandlingerne foregår sammen med personalet i boenheden og kan i nogle tilfælde være med til at forebygge eller forkorte en hospitalsindlæggelse.

Ud over sygeplejeopgaverne underviser sygeplejerskerne på forskellige kurser og rådgiver det pædagogiske personale om blandt andet medicin, pleje, afføringsproblemer, hygiejne og sygdomsforløb.


Kontakt

Teamleder for sygeplejen

Christina Høy Olrik

2343 7137

christina.hoy.olrik@skanderborg.dk

Sygeplejen Sølund

8794 8260

sygeplejen.soelund@skanderborg.dk

Terapien

I Landsbyen Sølund er der ansat fysioterapeuter, som varetager fysioterapeutisk undersøgelse, vurdering og behandling af beboere, herunder genoptræninger og vederlagsfri fysioterapi efter sundhedsloven samt træning og behandling efter serviceloven.

Fysioterapeuterne samarbejder med sundhedsafdelingen øvrige personale; sygepleje, læge, psykiater og neurolog. De vejleder og samarbejder med personale og pårørende vedrørende træning, forebyggelse og rehabilitering af beboere. Ofte implementeres træningen herefter i de daglige aktiviteter med personalet.

Fysioterapien analyserer personalets arbejdsstillinger i den fysiske kontakt med beboerne og her ud fra bevilger de APV hjælpemidler.

Fysioterapien kan være rådgivende, når der søges om personlige hjælpemidler som hjemkommunen bevilger fx kørestole og rollatorer.

Eller kort fortalt ”Fysioterapien nærer det kropslige!”


Kontakt

Fysioterapiens vagttelefon

2464 8344

soelund.fysioterapi@skanderborg.dk

Telefontid: 8:30-12:00

Psykiater

Troels Bruun er speciallæge i psykiatri, ph.d. og konsulent i Landsbyen Sølund. Han varetager den psykiatriske behandling af beboerne i Landsbyen Sølund.

Hver tredje uge får hver boenhed besøg og her følges op på de tiltag, der iværksættes i samarbejde med det øvrige sundhedspersonale og pædagogerne. Derudover tages der hånd om akutte situationer.

Troels Bruun deltager efter behov i de tværfaglige konferencer om den enkelte beboer. Troels Bruun har kontor på sundhedsgangen, loftet i pavillon 2.


Kontakt

Psykiater

Troels Gram Bruun, Speciallæge i psykiatri

 8794 8272

troels.gram.bruun@skanderborg.dk

8794 8272 – Telefontid mandag til torsdag: 8:15-8:45

Neurologi

Speciallæge i neurologi Jacob Geday afholder ca. en gang om måneden konsultation i Landsbyen Sølund.

Konsultationerne kan ved behov ske i samarbejde med huslægen eller Troels Bruun og finder sted på sundhedsgangen, loftet i pavillon 2. Ved behov for kontakt til Jacob Geday skal lægesekretær Pernille Kjærgaard kontaktes


Kontakt

Kontakt

Pernille S. Kjærgård, lægesekretær

8794 8270

pernille.kjaergaard@skanderborg.dk

Click here to add your own text

“Find vej i” Landsbyen Sølund

“FIND VEJ I” LANDSBYEN SØLUND

Ved hjælp af opsatte poster kan du lære mere om bygninger og historie

“Find vej i” Landsbyen Sølund?

Ved hjælp af et kort kan du finde frem til de opsatte poster i området. På ni af posterne, er der opsat tavler med billeder og historie om Sølund, som frivillige fra Landsbyen Sølunds Museum står bag.

Posterne med informationer giver beboere, medarbejdere og naturligvis alle andre brugere af arealerne i Landsbyen Sølund – herunder skoler og børnehaver, mulighed for at opleve det naturskønne område omkring Landsbyen Sølund på en anden måde.


Etableret i et fællesskab mellem eksterne kræfter og medarbejdere

Projektet er opstået med inspiration fra artikler i Horsens Folkeblad og besøg i Landsbyen Sølunds museum, og er økonomisk støttet af Velux Fonden gennem Frilufts Rådet. Konceptet er udarbejdet af Dansk Orienteringsforbund.

Skanderborg Kommune har givet tilladelse til opsætning af pælene. Medarbejdere og andre frivillige på Sølund har bidraget som sparringspartnere, og det er Veteraner fra Horsens Orienteringsklub, der har stået for det praktiske arbejde med tegning af kort, fremskaffelse og opsætning af poster.

Projekter er overdraget til Landsbyen Sølund den 19. maj 2016.

Du kan læse mere om konceptet “Find vej i Danmark” her

Støtte til beboeren

Støtte til beboeren

Det er vigtigt, at beboerne i Landsbyen Sølund bliver støttet i at opleve meningsgivende og betydningsfulde liv, hvor der er fokus på indflydelse og mestring af egen hverdag.

Støtten er både til beboerens individuelle udfoldelses- og udviklingsmuligheder, men i lige så høj grad er det vigtigt, at de oplever sig som en del af fællesskabbet og bliver støttet i de sociale færdigheder.

Filmene nedenfor er fortællinger om, hvordan medarbejderne arbejder med støtten omkring specifikke beboere:

Tommy er meget social og elsker at gå til festival. Filmen fortæller om, hvordan medarbejderne støtter Tommy i at fastholde og udbygge sine relationer.

For Bettina, der bor i Boenhed 20, er det meget vigtigt, at hendes lejlighed udstråler hjemlighed. Se her, hvordan medarbejderne støtter Bettina i sine valg og i hverdagens gøremål.

Book Kursusfacilliteter

Book kursuslokaler – og et kursus

Du har mulighed for at afholde dit næste kursus eller din næste fest i Landsbyen Sølund.

Vi har kursusfaciliteter i smukke og naturskønne omgivelser, hvor vi kan tilbyde:

  • 17 dejlige værelser på hotelgangen, som giver mulighed for internatkursus
  • 2 kursuslokaler med plads til 28 personer inkl. projektor
  • 2 kursuslokaler med plads til 18 personer inkl. projektor
  • 1 festsal med mulighed for konferencer/temadage i hverdagene med op til 250 personer. Ved opstilling med stolerækker er der plads til 504 personer.

Der er adgang til internet.

I weekenderne er privatpersoner velkomne til at leje festsalen. Maksimalt deltagerantal 100 personer.

Der er mulighed for at leje hotelværelser i forbindelse med leje af festsalen.

Book et kursus

Du har også mulighed for at tilmelde dig på et af de spændende kurser, som udbydes af ViSS, Videnscenter Skanderborg Sølund, hvor du kan lære mere om både almen- og specialområdet.

Book dit kursus i dag ved at klikke på nedenstående links:

Tilgængelige kurser

Skriv til os – eller ring i telefontiden:

8794 8252 – kl. 09.00-11.00

soelund.lokaler@skanderborg.dk