SPEDUTEC – til gavn for mennesker med særlige behov

Af Malina Müller

Landsbyen Sølund deltager i SPEDUTEC – et EU-støttet projekt som skal skabe et netværk for- og udvikle kompetencerne blandt fagfolk til gavn for mennesker med særlige behov.

Fokus er på, hvordan man kan lære ved hjælp af teknologiske hjælpemidler i multisensoriske miljøer som f.eks. Snoezelhuset.

Fem baltiske og nordiske lande og otte partnere er med i projektet, hvor pædagoger, professorer og andre der arbejder indenfor uddannelse, sundhed og den sociale sektor deltager.

Landsbyen Sølund har netop været vært ved en af konferencerne for partnerne i projektet. Det omfattende program bød bl.a. på teoretiske oplæg, besøg på Egmont Højskolen og plejecentret Dagmargården for at se på, hvordan de anvender teknologiske hjælpemidler og besøg i Snoezelhuset Guldhornet.

Sølund gik ind i samarbejdet efter en henvendelse fra Maurits Eijgendaal som er præsident for ISNA, den internationale Snoezelen organisation, og tidligere leder af Landsbyen Sølund.

Gitte Andersson, der er Snoezelen konsulent i Landsbyen Sølund, deltager som Sølunds repræsentant i projektet og hun siger: ”Jeg tror, at projektet kan give os mere viden, men jeg tror også, at vi må erkende at vi på Sølund er blandet dem, der har mest viden på området, så vi forpligter os også til at hjælpe andre.”