Landsbyen Sølund er en boform og et aktivitetstilbud for mennesker med betydelig og varigt nedsat psykisk og fysisk funktionsniveau.

Værd at læse

Værd at vide