TILSYN OG TILBUDSPORTAL

Tilbudsportalen er et værktøj, som kan hjælpe med at matche borgeren med det bedst egnede tilbud.

Tilbudsportalen.dk er en landsdækkende oversigt over tilbud inden for det specialiserede socialområde. Her findes sammenlignelige oplysninger om de forskellige tilbud – herunder om deres metoder, takster, målgrupper, resultater samt om tilsynet med tilbuddene.

Besøg tilbudsportalen her.

Socialtilsyn Midt

Tilbudsportalen fungerer som udstillingsvindue for socialtilsynet, da resultatet af det driftsorienterede tilsyn offentliggøres på Tilbudsportalen.

Læs Tilsynets godkendelse af Landsbyen Sølund her.

Ombudsmanden

I 2015 besøgte Ombudsmanden Landsbyen Sølund, som led i et landsdækkende fokus på  beboere i såkalde enkeltmandsprojekter. Der var besøg hos 18 beboere i Landsbyen Sølund. Formålet med besøgene er at sikre beboere i botilbud bliver behandlet værdigt, hensynsfuldt og i overensstemmelse med deres rettigheder.

Læs Ombudsmandens afsluttende brev for besøget her.