GENTLE TEACHING-MENTOR

Grundlaget for arbejdet i Landsbyen Sølund er filosofien Gentle Teaching. Gentle Teaching er en tilgang til mennesket, der har blik for mennesket bag handlingen, og hvor pædagogen bruger sig selv aktivt for at få det enkelte menneske til at føle sig elsket.

For at understøtte arbejdet med Gentle Teaching er der i hver boenhed en Gentle Teaching-mentor, som har til opgave at hjælpe med at støtte og vejlede kolleger i anvendelsen af Gentle Teaching i den pædagogiske praksis.

Det er Gentle Teaching-mentorens opgave at:

 • introducere nye kolleger til Gentle Teaching-filosofien – evt. sammen med boenhedens leder
 • skabe bevidsthed hos kolleger om Gentle Teaching ved at indrage aspekter i de pædagogiske drøftelser
 • være understøttende i praksis, hjælpe til med at sikre forståelse hos nye medarbejdere for hvorfor tiltag og tilgang er, som den er – så det giver mening i en Gentle Teaching-ramme
 • opfordre til konstruktiv refleksion over praksis
 • være den gode model
 • give og modtage konstruktiv feedback
 • vejlede og støtte i konkrete situationer med beboere
 • være anerkendende i sin tilgang
 • have fokus på målene for arbejdet og være vejledende i forhold til at opnå disse i en Gentle Teaching-ramme
 • være kommunikativ – en faglig katalysator – gøre Gentle Teaching-praksis synlig ved at italesætte denne, så det inkluderes som læring i fremtidig praksis
 • være opmærksom på, om der mangler viden for at kunne udføre den nødvendige praksis
 • deltage i Gentle Teaching-boblen, hvor man er aktiv og kommer med indlæg fra arbejdet i boenheden – til fælles læring
 • afholde formelle møder med sin leder om arbejdet med Gentle Teaching i boeneheden – hvad går godt, hvor er der udfordringer? – samt orientere fra boblemøder, foreslå udviklingsprojekter mv.
 • deltage i en vejledning med studerende, hvor Gentle Teaching-praksis drøftes med udgangspunkt i den Gentle Teaching introduktion, den studerende har fået tidligt i praktikforløbet.

Du kan finde mere om Gentle Teaching i vores artikelarkiv.