FAGLIGHEDEN BOBLER I LANDSBYEN SØLUND

Vi ønsker at være førende inden for det pædagogiske arbejde med mennesker med udviklingshæmning. Her spiller boblekulturen en væsentlig rolle, her kvalificeres fagligheden for den enkelte – og for fællesskabet.

I Landsbyen Sølund har vi en levende og engageret faglig kultur, hvor medarbejdere med viden og erfaring inden for et specifikt felt mødes i “bobler” med et bestemt tema. Her udvikler de i fællesskab den pædagogiske praksis og udvider hinandens horisonter til gavn for såvel den enkelte medarbejder, kolleger og beboerne.

Boblerne indeholder en vekselvirkning af erfarings- og vidensdeling, sparring samt undervisning i ny viden. Den opsamlede viden formidles også til kolleger uden for boblen, og det er afgørende, at bobleindholdet skal kunne omsættes til praksis.

Boblerne opstår, når medarbejdere får øje på et bestemt område i deres praksis, som de har en særlig viden om eller nysgerrighed på. Det er det samlede lederteam, der vurderer, hvornår der skal etableres en boble.

Hvis man som medarbejder går med en viden, der kan kvalificere det pædagogiske arbejde i Landsbyen opfordrer vi til, at man deler tankerne med sin leder.

Vores formål med boblerne
  • At bibeholde Landsbyen Sølund som en attraktiv arbejdsplads, hvor engagerede medarbejdere kan berige hinanden og dele specialviden
  • At sikre tidssvarende viden beriger opgaveløsningen
  • At opgradere høj faglighed på en effektiv måde
  • At skabe sammenhængskraft på medarbejderplan mellem de forskellige boenheder, så den praksis der udøves forskelligt og afhængig af målgrupper kan komme i spil tværfagligt
  • At kunne bruge sin boble-kollega som observatør – både som medarbejder og i samråd med leder
Bobler kommer – og bobler går

Det er vigtigt for os, at der til stadighed er dynamik og energi i boblerne. Derfor afvikles boblerne, når de ikke længere har relevans for det pædagogiske arbejde. Derved giver vi plads til, at nye bobler kan opstå.

Eksempler på bobler i tidens løb er bl.a. kommunikationsboble, musikboble, snoezelboble, klangmassageboble, seksualitetsboble, livshistorieboble og ældreboble.