Social læringstilgang

En social læringstilgang er en faglig tilgang, der har fokus på deltagelse i sociale processer. Formålet er at fremme læring for den enkelte blandt og gennem andre mennesker. En social læringstilgang kan ses i modsætning til de læringstilgange, der anskuer læring som en individuel, kognitiv proces hos det enkelte individ.