Musikgangen – Pavillon 1 st.

Musikgangen” danner rammen om 20-25 brugeres dagligdag.