Inklusionspædagogisk tilgang

En inklusionspædagogisk tilgang er en faglig tilgang, der har fokus på inklusionsstøttende tiltag. Formålet er at give alle lige mulighed for deltagelse i gensidigt udviklende fællesskaber.