Adgang til huset med borgere fra andre boformer

Pris 500,- kr. pr. borger med ledsager for to timer