ORGANISATIONEN

Landsbyen Sølunds organisering understøtter ambitionerne i vores vision og mission.

Vores mål er høj grad af fællesskab og landsbytanke, hvor handlinger og tankesæt  bærer præg af at have rod i én organisation. Med baggrund heri er organiseringen bygget op over følgende principper:

 • At der er faglig ledelse funderet i praksis og tæt på opgave og medarbejdere
 • At styrke den overordnede ledelsesmæssige opmærksomhed på den lokale faglige ledelse
 • At skabe højere grad af synergi i den faglige ledelse på tværs af boenheder ved forpligtende teamledelse, der kan understøtte videndeling og et fælles bæredygtigt fundament for den faglige ledelsesvaretagelse.

Organiseringen skal understøtte at fagligheden og kerneopgaverne kvalificeres af en højere grad af fælles logik, der er opnået igennem åbenhed, samarbejde og dialoger.

Det overordnede lederteam i Landsbyen Sølund

Det overordnede lederteam i Landsbyen Sølund varetager det overordnede organisations-, strategi- og ledelsesarbejde af boenhederne, det centrale dagtilbud, sundhedsteamet, sekretariat/service og VISS*. Dette lederteam består af landsbyleder (kontraktholder) og 7 områdeledere.

Områder

Landsbyen Sølund består af 14 boenheder, der med hver sin faglige leder er organiseret i tre områder. Hvert områdeteam refererer til – og danner ledelsesteam sammen med en områdeleder.

Området for økonomi/analyse og teknik/service består af sekretariat, teknisk afdeling og rengøring, samt indgår i partnerskab med køkkenet. Området er organiseret under en områdeleder.

Områdelederne udøver ledelse af ledere.

Den faglige ledelse i praksis

Den overordnede ledelse understøttes af en faglig leder for hver af de 14 boenheder, en sekretariatsleder, teknisk leder, rengøringsleder og køkkenleder.

Alle faglige ledere udøver ledelse af medarbejdere med faglige kompetencer, der understøtter Landsbyen Sølunds samlede kerneopgave.

*ViSS.dk

Videnscenter Skanderborg Sølund består af en leder og 10 tilknyttede konsulenter. ViSS.dk udfører udredning, vejledning, rådgivning, kurser og uddannelse, Landsbyen Sølunds kontrakt med VISO løses af medarbejderne, der er ansat i ViSS.dk. Denne opgave og salg af ydelser uden for landsbyen er fundamentet for ViSS.dk. De samme medarbejdere udfører opgaver internt i Landsbyen Sølund. Denne konstruktion er til gensidig berigelse ved kompetenceudvikling og udvikling af landsbyens opgave og udviklingen af ydelser ved ViSS.dk.

VISS.dk har sin egen hjemmeside, hvor du kan læse mere om tilbuddene.

Ledelse med udgangspunkt i de 6 ledelsesprofiler

Både for medarbejdere og på ledelsesniveau er vores organisation konstrueret med basis i de 6 ledelsesprofiler fra Skanderborg Kommune:

  1. Direktør
  2. Fag- og stabschef
  3. Kontraktholder
  4. Leder af ledere
  5. Leder af medarbejder
  6. Medarbejder