MISSION OG VISION

I 2014 fandt der et engageret arbejde sted med at definere en mission og vision for Landsbyen Sølund.

Mission

Landsbyen Sølund skaber rammer og muligheder for, at mennesker med særlige og individuelle behov oplever meningsgivende og betydningsfulde liv med fokus på indflydelse og mestring af egen hverdag.
Med mennesket i centrum faciliterer Landsbyen Sølund samarbejde med borgerens netværk.
Flerfaglige indsatser danner forudsætningen for, at landsbyen på et højt kvalificeret niveau, skaber viden og tilgodeser den enkeltes udviklingsmuligheder.
Landsbyen Sølund inkluderer nærmiljøet og samarbejder med relevant interessenter i det omgivende samfund.
Via kompetenceudvikling og formidling af viden skaber vi et højt kvalificeret niveau for opgaveløsning.

Vision 2025

Med mennesket i centrum, skaber vi toneangivende viden baseret på unik specialpædagogisk og evidensbaseret praksis – nationalt og internationalt.
Vi fremmer individuelle og fælles udfoldelses- og udviklingsmuligheder for mennesker med særlige behov og tager afsæt i et højt specialiseret og flerfagligt miljø.
Nogle af vores stærkeste og mest aktive samarbejdspartnere er de pårørende og nærmiljøet – hvilket gør sig gældende for både det enkelte menneske og Landsbyen Sølund som helhed.
Åbenhed og transparens er en målsætning i udviklingen af alle faglige og organisatoriske aspekter i landsbyen.
Relevante aktører foretrækker Landsbyen Sølund i samarbejdet om udvikling af velfærds- og informationsteknologier.