HISTORISK SET

Landsbyen Sølund har været igennem mange stadier i sin udvikling, og har derfor en spændende og farverig historie. Igennem tiden har der været forskellige driftsherrer for landsbyen – en overgang fra kommune, stat, region og nu tilbage til kommunen.

Sølund startede ud som avlsgård, og i 1885 blev stedet opkøbt af kommunen. Her blev det en del af kommunens rekreative område ved sø og skov, hvor hovedbygningen fungerede som restaurant og hotel. I 1935 åbnede Sølund som en gren til Brejning, og i 1970erne blev boligerne på Sortesøvej bygget. Disse gennemgik en omfattende renovering i perioden mellem 2005-2010 grundet nye reguleringer og krav angående boligareal og indretning.

Sølund dengang

Tilbage i 1935 var der tale om en statsejet anstalt. Udover dette fungerede Sølund som et selvkørende landbrug, hvor beboerne bidrog til arbejdet. Der boede cirka 550 beboere og Sølund havde kun 100 medarbejdere. Beboerne boede på rum med 8-10 senge, og havde fælles toiletter og baderum. Der var opdelte afdelinger, hvor børn, mænd og kvinder levede adskilt. Sølund bestod af en bred målgruppe, som inkluderede alt fra lettere til svære handicaps og udviklingsforstyrrelser. På Landsbyen Sølunds Museum, kan du få indblik i udviklingen gennem tiden.

Sølund i dag

Der er sket meget siden 1935. I dag anses Sølund for at være en landsby – et fællesskab med aktiviteter og samvær for ligestillede mennesker. Målgruppen på stedet er smallere end før – der er i dag tale om voksne med betydelig og varigt nedsat psykisk og fysisk funktionsniveau. Siden 2007 har Sølund hørt under Skanderborg Kommune. I landsbyen er der ansat omkring 700 medarbejdere, der bor ca. 232 beboere, og hver beboer har sit eget værelse med tilhørende bad og toilet i mindre fælleshuse.

Klik på billedet for at læse mere om Sølunds historie i jubilæumsskriftet fra 2010: