FUNDAMENT OG VÆRDIER

Landsbyen Sølund hviler sin opgavevaretagelse på Skanderborg Kommunes grundlæggende værdier om:

   • Åbenhed
   • Mod
   • Fællesskab
   • Mangfoldighed
   • Engagement
   • Ordentlighed

I det professionelle møde med den enkelte beboer i Landsbyen Sølund formes vi af det menneskesyn og den pædagogiske forståelse, som ligger i filosofien Gentle Teaching.

Gentle Teaching er en filosofisk tilgang til det pædagogiske arbejde, hvor den professionelle omsorgsperson begynder med sig selv med at reflektere over sin egen evne til at udvise nænsomhed, varme og være kærlig uden betingelser.

Mennesker skal støttes – ikke tilpasses. Kærlighedsbegrebet er i spil ud fra perspektiver som næstekærlighed, moderkærlighed og den professionelle kærlighed, hvor man hjælper et andet menneske til at hjælpe sig selv.

“Gentle Teaching trænger ind fra overfladen og ind til kernen. For mig er essensen af Gentle Teaching, at vi ikke symptombehandler – at vi går bag om handlingen, og ser på hvilken følelse, der ligger bagved denne. Alt sammen i håb om at hjælpe mennesket ved at behandle følelsen i stedet for handlingen.”
Trine Schierff, vicelandsbyleder
I venstremenuen kan du finde yderligere information om vores fundamenter i form af lovgrundlag og historiske udvikling.