INTERNATIONALT SAMARBEJDE

Landsbyen Sølund samarbejder på flere områder på tværs af landegrænser.

Praktikanter, grupper af studerende fra universiteter og repræsentanter for forskellige organisationer besøger med jævne mellemrum Sølund, ligesom Sølunds ansatte rejser ud for at lære og for at lære fra sig.

Det internationale samarbejde udbreder ny viden og nye metoder, udvikler kompetencer og er et vigtigt led i hele tiden at sørge for, at Landsbyen Sølund kan levere et højt fagligt niveau til gavn for landsbyens beboere.

Du kan læse mere om landsbyens internationale samarbejde i vores artikelarkiv.