“FIND VEJ I” LANDSBYEN SØLUND

Ved hjælp af opsatte poster kan du lære mere om bygninger og historie

“Find vej i” Landsbyen Sølund?

Ved hjælp af et kort kan du finde frem til de opsatte poster i området. På ni af posterne, er der opsat tavler med billeder og historie om Sølund, som frivillige fra Landsbyen Sølunds Museum står bag.

Posterne med informationer giver beboere, medarbejdere og naturligvis alle andre brugere af arealerne i Landsbyen Sølund – herunder skoler og børnehaver, mulighed for at opleve det naturskønne område omkring Landsbyen Sølund på en anden måde.


Etableret i et fællesskab mellem eksterne kræfter og medarbejdere

Projektet er opstået med inspiration fra artikler i Horsens Folkeblad og besøg i Landsbyen Sølunds museum, og er økonomisk støttet af Velux Fonden gennem Frilufts Rådet. Konceptet er udarbejdet af Dansk Orienteringsforbund.

Skanderborg Kommune har givet tilladelse til opsætning af pælene. Medarbejdere og andre frivillige på Sølund har bidraget som sparringspartnere, og det er Veteraner fra Horsens Orienteringsklub, der har stået for det praktiske arbejde med tegning af kort, fremskaffelse og opsætning af poster.

Projekter er overdraget til Landsbyen Sølund den 19. maj 2016.

Du kan læse mere om konceptet “Find vej i Danmark” her