VIDENSCENTER SKANDERBORG SØLUND

I Videnscenter Sølund Skanderborg (ViSS) arbejder dygtige konsulenter med at opsamle, videreudvikle, generere og formidle viden om og fra det pædagogiske arbejde, som udføres i Landsbyen Sølund og i andre tilbud i Danmark.

ViSS udbyder også en række spændende og relevante kurser, temadage og konferencer for alle, som arbejder med mennesker med udviklingshæmning og/eller andre psykiske funktionsnedsættelser (fx mennesker med demens).

ViSS er oprindeligt udsprunget af Landsbyen Sølunds kursusafdeling, men er i dag en selvstændig enhed, som leverer ydelser af høj kvalitet over hele landet. Også Landsbyen Sølund nyder godt af ViSS og deres ekspertise – konsulenterne tilbyder blandt andet faglig sparring, supervision og kurser til landsbyens medarbejdere.

Besøg ViSS her.

Vil du vide mere om, hvad ViSS tilbyder til medarbejdere, pårørende og mennesker med udviklingshæmning, så kan du læse mere her.

Vil du vide mere om hvad ViSS tilbyder til medarbejdere, pårørende og mennesker med andre psykiske funktionsnedsættelser (fx mennesker med demens), så kan du læse mere her.

Daglig leder: Jette Lund Lorenzen

8794 8034

jette.lund.lorenzen@skanderborg.dk