ORGANISATIONEN

Landsbyen Sølund er en stor organisation, som fungerer på rigtig mange niveauer og på tværs af en bred vifte af fagligheder.

Vores landsby kan beskrives som en organisme – en levende enhed, hvor netværk opbygges og udvikles kontinuerligt. Med over 650 ansatte på både medarbejder- og ledelsesniveau er vores organisation konstrueret med basis i de 6 ledelsesprofiler fra Skanderborg Kommune:

  1. Direktør
  2. Fag- og stabschef
  3. Kontraktholder
  4. Leder af ledere
  5. Leder af medarbejder
  6. Medarbejder
Det øverste ledelsesteam i Landsbyen Sølund

Landsbyen Sølund består af et øverste ledelsesteam på fire personer: landsbyleder (kontraktholder), vicelandsbyleder, en pædagogisk teamleder og en TAP leder (teknik, Administration og Service Personale). Til at understøtte øverste ledelse i sit arbejde er der en ledelsessekretær og en budget- og analysekonsulent.

Vores organisationskonstruktion inkluderer også 14 boenheder, aktivitetscenter, STU, Videnscenter Skanderborg Sølund (ViSS.dk), et Sundhedsteam og tværgående funktioner (Teknisk afdeling, Administration, Rengøring og Køkkendrift). Disse kan du læse om herunder:

Boenheder, aktivitetscenter og STU

I landsbyen har vi 14 boenheder, hvortil der hører 14 separate ledelsesteams, som består af leder og stedfortræder. Herudover har vi en leder og stedfortræder for STU- og Aktivitetscenteret.

ViSS.dk

Videnscenter Skanderborg Sølund består af en leder og 10 tilknyttede konsulenter. ViSS.dk udfører udredning, vejledning, rådgivning, kurser og uddannelse, Landsbyen Sølunds kontrakt med VISO løses af medarbejderne, der er ansat i ViSS.dk. Denne opgave og salg af ydelser uden for landsbyen er fundamentet for ViSS.dk. De samme medarbejdere udfører opgaver internt i Landsbyen Sølund. Denne konstruktion er til gensidig berigelse ved kompetenceudvikling og udvikling af landsbyens opgave og udviklingen af ydelser ved ViSS.dk.

Sundhedsteam

Landsbyen Sølunds sundhedsteam består af en ledende sygeplejerske, sygepleje, lægesekretærer, fysioterapeuter, en psykiater og en huslæge, som er regionsansat.

TAP

TAP området er de tværgående servicefunktioner såsom Teknisk Afdeling, Administration, Rengøring og Køkkendrift. Disse understøtter ledelsen og boenhederne med praktiske opgaver.