BELASTNINGSREGISTRERING I LANDSBYEN

I Landsbyen Sølund registrerer vi belastninger af medarbejdere – både som en del af vores indsats for et godt arbejdsmiljø, men i høj grad også som en del af det pædagogiske arbejde.

Som medarbejder i Landsbyen Sølund arbejder vi med mennesker, der til tider kan reagere udfordrende, og vi er derfor desværre i risiko for at blive udsat for belastninger. Der kan være tale om såvel fysisk som psykisk belastning.

Belastninger er sjældent en bevidst og forsætlig handling. De er som oftest udtryk for afmagt, frustration, vrede, angst eller fortvivlelse som reaktion på eksempelvis kommunikationsvanskeligheder. Det betragtes som en belastning, uanset om beboeren er bevidst eller ej om handlingens karakter eller konsekvenser. Ud over at være en vigtig del af vores arbejdsmiljøarbejde, er disse belastningsregistreringer desuden med til at synliggøre den enkelte beboers støttebehov, og der arbejdes derfor med dem på husmøderne i boenheden.

Gennem analysearbejdet bliver vi klogere på den enkelte beboers reaktionsmønstre, og det hjælper os til at se, hvor vi skal sætte ind med pædagogisk støtte – en støtte som samtidig er tiltag for den forebyggende arbejdsmiljøindsats. Vi ønsker at gå bag om handlingen og se på, hvad der får beboeren til at reagere som han/hun gør.

Arbejdsmiljørepræsentanten samler registreringerne og gennemgår disse på personalemøderne for at arbejde forebyggende. Ligeledes indskrives de i beboerens pædagogiske plan som dokumentation.