DE GRØNNE AREALER

Sølunds mange bygninger ligger i et stort naturområde med stier, søer og skov.

Vi har rigtig meget glæde af vores smukke naturomgivelser; ikke mindst de beboere, som kan færdes frit og selvstændigt. Omgivelserne indbyder til, at rigtig mange af vores beboere magter det.

Sølund er en åben landsby, som også bruges af mange uden for boformen. I hverdagen er vi glade for besøgende på området – især Skanderborg Kommunes børnehaver og dagplejere er flittige brugere af de grønne arealer i landsbyen.

Store dele af det grønne område er beplantet med buske og træer tæt op ad de eksisterende græsarealer for at minimere pasningen. Alle græsarealer bruges både til hverdag og fest  – for eksempel af de to store festivaler, Sølund Musik Festival og Smukfest – og er således med til at understøtte Landsbyens ønske om omvendt integration.

Herudover anvendes en del af Landsbyens store areal til dyrehold, hvor vi for tiden har rådyr, geder og heste.

Dyrene og køkkenhaven, samt de små hyggehaver ved boenhederne på Sortesøvej, bliver passet af pædagoger og beboere i fællesskab.

Som led i  ‘Find vej i Danmark’, der er en forenklet udgave af orienteringsløb – en slags skattejagt, blev der i 2016 indviet  en rute med poster i og omkring Landsbyen Sølund. Læs mere om ruten her.