LANDSBYENS RAMMER

De fysiske rammer i Landsbyen Sølund er ikke kun de smukke omgivelser med skov og sø – det er i høj grad også den imponerende bygningsmasse på området.

Den nuværende bygningsmasse i Landsbyen Sølund er på 30.941 kvadratmeter, og består i hovedtræk af de oprindelige pavilloner fra 1930erne og boligerne på Sortesøvej fra midten af 1970erne. De sidste par år har budt på en stor udvikling og forandring i landsbyen med renoveringen af boligerne på Sortesøvej.

Vi lægger vægt på at gøre vores landsby så åben og indbydende som muligt – dette gælder både lokaler og grønne områder.

De oprindelige pavilloner udgjorde det “gamle” Sølund fra 1935 og i dag huser disse pavilloner:

 • Aktivitetslokaler til boenhedernes aktivitetstilbud
 • Administration
 • Videnscenter Skanderborg, Sølund (VISS.dk)
 • Kursusvirksomhed
 • Møde- og undervisningslokaler
 • Hotel
 • Sølund Musik Festival
 • Sundhedsteam (inkl. specialtandlæge)
 • Hjælpemiddeldepot
 • Aktivitetscentre

De nyere bygninger består hovedsageligt af boenhederne på Sortesøvej, men omfatter også:

 • Køkken
 • Fællessale
 • Svømmesal
 • Beboernes Hus
 • Værkstedsbygninger
 • Snoezelhuset Guldhornet

Læs mere om boligerne og de naturskønne arealer i menupunkterne til venstre.

Stemningsfyldt film over gamle Sølund

Klik på foto og få adgang til en flyvetur over gamle Sølund.