Boligforening Landsbyen Sølund

Boligforeningen har ansvar for de boliger der er opført efter almenboligloven.

Henvendelse

Opmærksomhedspunkter og ønsker ift. lejligheder og bygninger: tekniskafdeling@skanderborg.dk

Henvendelse af mere generel karakter: solund@skanderborg.dk

Boligforeningens opgaver

Bliver udført af Landsbyen Sølund:

  • reparation og vedligehold af boliger i boligforeningen Sortesøvej (VVS, toiletter, hvidevarer, døre, vinduer, gulve, maling, gartner)
  • bygningsservice/drift  varme – vand – ventilations installationer, gennemgang af tagkonstruktioner, facader (alle kompletterende bygningsdele)
  • administration (udarbejde af lejekontrakt, regningsbetaling, bogføring, koordinering af opgaver, kvartalsopgørelser til boligforening samt bygningsudgifter)
Bestyrelsen

Bestyrelsen har til formål at sikre beboerdemokratiet ift. boligforeningen. Bestyrelsen mødes to gange årligt (forår og efterår) og drøfter indkomne forslag, regnskab og budget. Det er byrådet i Skanderborg Kommune der godkender budgettet.