BOLIGFORMER

Boligerne i landsbyen Sølund er opført enten som almene boliger efter almenboliglovens § 105 eller som boformspladser efter servicelovens § 108. Grundlæggende er der ikke forskel på den hjælp og støtte, beboerne modtager, men hjælpen ydes efter forskelligt lovgrundlag.

Ved aftale om indflytning vil der blive lavet konkrete aftaler, som tilgodeser beboerens behov for støtte.

Under menupunktet beboerbetalte ydelser kan du se husleje og boligomkostningerne for de forskellige boligformer.

Almen bolig (lov om almene boliger §105)

Landsbyen Sølund driver og administrerer en boligforening for de almene boliger i landsbyen. Boligforeningen tager sig af udarbejdelse af lejekontrakt mv.

Som beboer i en almen bolig er der mulighed for at søge om boligstøtte samt lån til indskud. Se mere på www.borger.dk.

Aflastningspladser (serviceloven §84)

I Boenhed Bavnebjerg er der aflastningspladser. Der betales ikke boligbetaling for aflastningspladser.

Boformsplads (serviceloven §108)

Boligbetalingen i boformspladserne beregnes ud fra  beboerens indtægt og lejlighedens størrelse.

Det er ikke muligt at søge boligstøtte til boformspladser.