BEBOERØKONOMI

Alle beboere i Landsbyen Sølund er tilkendt pension og betaler – på lige fod med alle andre borgere, der bor til leje – egne leveomkostninger, herunder husleje, kost og eget forbrug til vask, rengøring mv. Udgifter til drift og vedligeholdelse af fællesarealer er indeholdt i huslejen.

Som beboer har man mulighed for at aftale køb af forskellige ydelser som f.eks. tøjvask og fritidsaktiviteter.

I menupunkterne til venstre kan du læse mere om boligformer og beboerbetalte ydelser.

Beboerne har behov for støtte og hjælp til at klare hverdagen og deres økonomi varetages derfor som oftest af pårørende og værger i samarbejde med boenhedens leder.

Beboernes økonomi håndteres som udgangspunkt med digitale betalinger (bankoverførsler), hvilket giver den største sikkerhed for medarbejdere og beboere, da kontanter indebærer risiko for tyveri. Alle indkøb til beboerne foregår derfor primært via banken (dankort eller bankoverførsler).