Sansehaverne

SANSEHAVERNE

Et væld af farver, dufte og lyde indrammer Snoezelhuset Guldhornet; det er sansehaverne, der forlænger Guldhornets oplevelser og sanseindtryk ud under åben himmel.

I Snoezelhuset Guldhornet oplever beboere fra landsbyen Sølund og andre besøgende et sandt overflødighedshorn af sanseindtryk. Hvert rum i Snoezelhuset har sin egen farve og oplevelse som stimulerer og vækker sanserne.

Uden for hvert snoezelrum er der anlagt en sansehave med samme farvetema som indenfor. Her mødes man af farve- og duftbede, lydtragt, vippebro, væsner i granit, kramme-stamme og forskellige aktivitetsmuligheder, der sætter gang i alle sanser.

Hvert haverum har sine egne farver og oplevelser, som stimulerer og vækker sanserne. Du kan være aktiv – eller du kan finde ro.

Haven er anlagt med støtte fra Hedeselskabet.

1
2
3
4
1

Du kan ligge i hængekøjen eller tage en tur i gyngen – og i den lille bløde gummihulning kan du ligge og kigge op på vindrosetten, sommerfuglene og skyerne.

2

Ro og tryghed møder dig allerede ved indgangen, hvor det runde, venlige træhjerte er lige til at holde om.

3

Lamelvæggene leder dig i en spiral ind i havens lukkede midte.

4

Tyngde og kraft kendetegner denne have. Vippebroen og lyden under den følger dig ind i haven.

Den røde have

Tyngde og kraft kendetegner denne have. Vippebroen og lyden under den følger dig ind i haven. Lyskuglen spreder sit røde lys, og du kan prøve kræfter med de store, forskelligartede granitvæsener.

Den gule have

Lamelvæggene leder dig i en spiral ind i havens lukkede midte. Spiralbevægelsen og den lille bakke giver et sug i maven, lys og skygge spiller mellem lamelvæggene og rørklokker og trommer giver haven lyd.

Den grønne have

Ro og tryghed møder dig allerede ved indgangen, hvor det runde, venlige træhjerte er lige til at holde om. Du inviteres til at sidde på, mærke på eller holde om stammer og stubbe, omgivet af rhododendron og barkflis.

Den lilla have

Vinden og himlen, slyngplanter og lysreflekser i de buede stålstænger giver haven lethed og luftighed. Du kan ligge i hængekøjen eller tage en tur i gyngen – og i den lille bløde gummihulning kan du ligge og kigge op på vindrosetten, sommerfuglene og skyerne. I lydtragten ved indgangen bliver din egen luft til stor lyd.

Strand- og bærhaven

Du kan selv tænde for vandet, som spreder sig i mælkebøttespringvandet, og du kan soppe på kaklerne med fisk og søheste. Du kan mærke på sandet i bedene, blive kildet af græsstråene og smage på bærrene.

Omvendt integration

OMVENDT INTEGRATION

Landsbyen Sølund har alle dage udmærket sig ved såvel stor forskellighed som individualitet og fællesskab.

Et af de mest basale fundamenter i vores værdisæt er den omvendte integration – at vores landsby er et åbent og dynamisk sted, hvorind vi kan bringe kultur, oplevelser og omverdenen. Samspillet med det øvrige samfund er altafgørende for at denne omvendte integration kan finde sted.

Besøg i landsbyen

Vi ønsker at byde omverdenen velkommen, såvel som at gøre den bevidst om vores tilstedeværelse på området – samt at varetage de individuelle behov som skal dækkes blandt beboerne i landsbyen. Denne tilgang er et vilkår, når man bor og arbejder i Landsbyen Sølund.

Der kan være flere forskellige grunde til at besøge vores landsby – måske er du pårørende til en kommende beboer, en international gæst, studerende eller måske kan du byde ind med en god portion erfarings- og vidensudveksling.

Hvis du besøger landsbyen i løbet af hverdagen, er du velkommen til at kigge forbi Beboernes Hus i cafeens åbningstid.

Cafeens åbningstider:

Tirsdag:  9:30-11:30 + 13:30-15:30
Onsdag:  9:30-11:30 + 13:30-15:30

CAFEEN ER ÅBEN FOR ALLE!

Frivillige

FRIVILLIGE

Vi er altid interesserede i frivillige, som har lyst til at være en del af vores  lille landsby og gøre en forskel for beboerne.

Måske har du en harmonika og kan spille op til dans? Måske er du kreativ og kan hjælpe os med at fremstille udklædningstøj, pynt mv. til fastelavnsfesten? Måske kan du bage æbleskiver til vores julefest? Måske kan du jonglere, klovne eller noget helt andet – og har lyst til at optræde for vores beboere?

Eller måske har du noget helt andet, du har lyst til at bidrage med.

Kontakt os endelig, hvis du har lyst til at byde ind!

Kontakt

Rennie Lundstrøm

8794 8218

rennie.lundstrom@skanderborg.dk


Lone Premate

8794 8202

lone.premate@skanderborg.dk

Pårørende

PÅRØRENDE

Som pårørende er du en vigtig ressource i beboerens liv. Vi ønsker at inddrage familien og netværket omkring beboeren i landsbyens liv for at skabe et godt liv for beboerne.

Som pårørende er du velkommen i beboerens hjem og til at deltage i landsbyens traditioner. Dialogen mellem medarbejderen og den pårørende er et vigtigt element for at støtte beboeren, når det gælder både hverdag og fest.

I det pædagogiske arbejde spiller fortællinger fra beboerens liv en stor rolle, og som pårørende kan du i den forbindelse bidrage med viden, som er meget betydningsfuld for os.

Du kan læse mere om at være pårørende i landsbyen i artiklen om Marianne og hendes datter Tine, “Mit Sølund som pårørende”, i vores artikelarkiv.

Pårørendeforeningen

Pårørende til beboerne i Landsbyen Sølund er automatisk medlem af pårørendeforeningen. Foreningens formål er at repræsentere beboerne i samarbejdet med medarbejdere, ledelse og myndigheder.

Foreningens arbejde varetages af en bestyrelse, som vælges af og blandt de pårørende ved den årlige generalforsamling i maj måned. Det er frivilligt at betale kontingent til pårørendeforeningen. Bidrag til foreningens arbejde kan ske ved indbetalingskort via netbank art: +01 konto: 7271085.

Pårørendeforeningen udgiver tidsskriftet FOKUS fire gange om året. Du kan logge ind og læse tidsskrifterne her.

VISS

VIDENSCENTER SØLUND SKANDERBORG


VISS – Videnscenter Sølund Skanderborg – er et videns- og kursuscenter med 13 medarbejdere, hvoraf 9 specialister udgør VISS’ specialpædagogiske konsulentgruppe.

VISS er etableret i 2007 i et samarbejde mellem Landsbyen Sølund og Skanderborg kommune.

VISS udbyder kurser, arbejdspladskurser, efteruddannelser og konferencer inden for specialpædagogik, neuropædagogik, sanseintegration og demens m.fl.

Herudover tilbyder VISS faglige konsulentydelser som fx supervision, rådgivning, vejledning, faglig sparring og udredning, der udføres i Landsbyen Sølund samt i andre tilbud i kommuner og regioner i hele Danmark.

Endelig er VISS leverandør af udredningsopgaver til VISO – Socialstyrelsens nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation.


Besøg VISS

Følg VISS

Følg os på de sociale medier:

Daglig leder: Jette Lund Lorenzen

8794 8034

jette.lund.lorenzen@skanderborg.dk

VISO leverandør

VISO-LEVERANDØR

Landsbyen Sølund er VISO-leverandør på området for voksne udviklingshæmmede, og vi varetager opgaver på landsplan. Opgaverne inkluderer rådgivning og udredning i sager, som kræver særlig ekspertise.

Det er essentielt for os, at vores konsulenter er tæt på praksis inden for fagområdet med udviklingshæmmede – at de ikke kun arbejder med hovedet, men i høj grad også med hænderne. Herudover er det også vigtigt, at de har en tæt relation til vores landsby – at de også varetager opgaver som forefindes her på stedet.

VISO er den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation på det sociale område og i specialrådgivningen. VISOs rådgivning er gratis og landsdækkende. VISOs rådgivning bidrager til, at den specialiserede viden kommer til gavn dér, hvor behovet er.

Du kan læse meget mere om VISOs arbejde på Socialstyrelsens hjemmeside.

Læs også VISO deklarationen for Landsbyen Sølund.

STU Sølund

LANDSBYEN SØLUNDS STU-TILBUD

Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) er et 3-årigt uddannelsesforløb for unge med særlige behov. Uddannelsen tilrettelægges på baggrund af en uddannelsesplan, som den kommende elevs UU-vejleder fra kommunen udarbejder i samarbejde med elevens pårørende og/eller bosted.

Landsbyen Sølunds STU-tilbud henvender sig til unge med multihandicap og unge med autisme. Der optages løbende nye elever, når der åbner sig ledige pladser.

STU er pr. 1.9.2015 sammenlagt med Aktivitetscenteret (AC). STU eleverne forsætter deres STU forløb som normalt og STU-personalet fortsætter deres arbejde med eleverne, men nu i AC’s grupper. Eleverne fordeles efter de AC-grupper som eleverne vil trives bedst i.

Du kan læse mere om AC her.

Udgangspunkt for undervisningen

STU-tilbuddet tager udgangspunkt i den enkelte elevs behov og i den mangfoldighed af tilbud, som findes i Landsbyen som f.eks. ridning, madlavning, motorik & bevægelse og udeliv. Desuden har tilbuddet fokus på ungdomsliv og medbestemmelse samt på kommunikation. Under uddannelsen får den enkelte elev nogle individuelt tilpassede muligheder indenfor kommunikation og IT, som han/hun kan bygge videre på fremover.

Du kan finde mere information om Landsbyen Sølunds STU-tilbud her.

Beskrivelserne af fagtilbuddene finder du her.

Kontakt STU

STU-leder: Lars-Peter Mølgaard Frandsen

Lars-Peter.Molgaard.Frandsen@skanderborg.dk.

40222877

Ass. faglig leder AC: Bettina Simonsen

bettina.simonsen@skanderborg.dk

20122476

Åbningstider

Mandag – Torsdag:  9-15
Fredag:  9-14

Det er muligt at lave særlige aftaler om mødetider for elever, der bor hjemme hos forældre.

Tilsyn og Tilbudsportal

TILSYN OG TILBUDSPORTAL

Tilbudsportalen er et værktøj, som kan hjælpe med at matche borgeren med det bedst egnede tilbud.

Tilbudsportalen.dk er en landsdækkende oversigt over tilbud inden for det specialiserede socialområde. Her findes sammenlignelige oplysninger om de forskellige tilbud – herunder om deres metoder, takster, målgrupper, resultater samt om tilsynet med tilbuddene.

Besøg tilbudsportalen her.

Socialtilsyn Midt

Tilbudsportalen fungerer som udstillingsvindue for socialtilsynet, da resultatet af det driftsorienterede tilsyn offentliggøres på Tilbudsportalen.

Læs Tilsynets godkendelse af Landsbyen Sølund her.

Ombudsmanden

I 2015 besøgte Ombudsmanden Landsbyen Sølund, som led i et landsdækkende fokus på  beboere i såkalde enkeltmandsprojekter. Der var besøg hos 18 beboere i Landsbyen Sølund. Formålet med besøgene er at sikre beboere i botilbud bliver behandlet værdigt, hensynsfuldt og i overensstemmelse med deres rettigheder.

Læs Ombudsmandens afsluttende brev for besøget her.

Kompetenceudvikling

KOMPETENCEUDVIKLING

Med godt 650 ansatte er Landsbyen Sølund en dynamisk og levende arbejdsplads, hvor mange fagligheder er i spil. Der opstår naturligt en udveksling mellem fagområder, og hver enkelt medarbejders kompetencer bliver udnyttet og inddraget i hverdagen.

I den daglige praksis vægter vi i høj grad kompetenceudvikling, og gennem videndeling og sparring – også på tværs af faggrupper – højner vi hele tiden vores faglighed og deler samtidigt vores ekspertise med kolleger.

Eksempler på denne form for kompetenceudvikling er fagbobler og Gentle Teaching-mentorordningen, som du kan læse mere om i menuen til venstre.

Tilgange og kompetencer

TILGANGE OG KOMPETENCER

Vores overordnede ramme, Gentle Teaching, er i høj grad med til at kvalificere de faglige dialoger i landsbyen:

”Gentle Teaching fremmer både forståelsen og rummeligheden. Sat på spidsen betyder Gentle Teaching, at vi hele tiden skal reflektere over vores egen pædagogiske praksis, så det ikke er vores private behov, som styrer dagsordenen, men derimod beboerens. Det er vigtigt at reflektere over sin egen evne, men også at reflektere over, hvad det pædagogiske perspektiv i vores handling er.”

Trine Schierff, vicelandsbyleder

Metoder og faglige tilgange

I menuen til venstre kan du finde en liste over de øvrige faglige tilgange og metoder, vi bruger i Landsbyen Sølund. Her har vi valgt at anvende definitionerne, som bruges på Tilbudsportalen.

På sigt vil der blive koblet cases på udvalgte faglige tilgange og metoder, der fortæller, hvordan vi arbejder med disse i Landsbyen Sølund.

ViSS.dk

En af de stærkeste ressourcer på stedet er vores Videnscenter Skanderborg Sølund, ViSS.dk, som er placeret i pavillon 3. Her arbejder flere dygtige konsulenter med at opsamle, videreudvikle og formidle viden om det pædagogiske arbejde, som udføres i landsbyen. Herudover udbydes der flere kurser i de forskellige tilgange og metoder.