Aktivitetscenter

Aktivitetcentret

Aktivitetscenterets (AC) dagtilbud er for både beboere i Landsbyen Sølund, beboere fra andre bosteder samt hjemmeboende. Omkring 70 brugere/elever i alderen ca 18-70+ deltager i tilbuddene.

AC er delt i fem separate grupper. Du kan læse mere om den enkelte gruppe nedenfor. Fælles for gruppernes tilbud er, at der med udgangspunkt i brugernes behov, muligheder og ønsker arbejdes med aktiviteter inden for:


 • IKT
 • Udeliv
 • Underholdning
 • Kreative aktiviteter
 • Dyrehold
 • Fester
 • Madlavning
 • Musik
 • Svømning
 • Udflugter
 • Social samvær
 • Ridning
 • snozel-aktiviteter
 • Sansestimulering
 • Underholdning

AC tilbuddet om deltagelse i svømning og ridning mødekommes ud fra konkret vurdering og mulighed.

I AC arbejdes, der med individuelle pædagogiske planer, som koordineres med botilbuddets pædagogiske planer.

Pr. 1.9.2015 er STU (Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse) lagt ind under Aktivitetscenteret. Læs om, hvad det betyder i praksis her.

AC & Sølund:

Ud over at Landsbyen Sølunds beliggenhed og ramme skaber muligheder for alsidig aktivitetsdag deltager AC i varierende grad i fællesarrangementer i Landsbyen, såsom fastelavnsfest, Dyrehavemarch, julefest, julemarked, høstmarked, gudstjenester mv..

Lukkedage:

Aktivitetscenteret holder lukket fredag efter Kristi Himmelfart, mellem jul og nytår og i forbindelse med cirka 4 årlige temadage. Den enkelte bruger holder desuden 3 ugers sommerferie i uge 29 og 30 samt uge 28 eller 31.

Præsentation af aktivitetsgrupperne

Støtte til beboeren

Støtte til beboeren

Det er vigtigt, at beboerne i Landsbyen Sølund bliver støttet i at opleve meningsgivende og betydningsfulde liv, hvor der er fokus på indflydelse og mestring af egen hverdag.

Støtten er både til beboerens individuelle udfoldelses- og udviklingsmuligheder, men i lige så høj grad er det vigtigt, at de oplever sig som en del af fællesskabbet og bliver støttet i de sociale færdigheder.

Filmene nedenfor er fortællinger om, hvordan medarbejderne arbejder med støtten omkring specifikke beboere:

Tommy er meget social og elsker at gå til festival. Filmen fortæller om, hvordan medarbejderne støtter Tommy i at fastholde og udbygge sine relationer.

For Bettina, der bor i Boenhed 20, er det meget vigtigt, at hendes lejlighed udstråler hjemlighed. Se her, hvordan medarbejderne støtter Bettina i sine valg og i hverdagens gøremål.

Internationalt samarbejde

INTERNATIONALT SAMARBEJDE

Landsbyen Sølund samarbejder på flere områder på tværs af landegrænser.

Praktikanter, grupper af studerende fra universiteter og repræsentanter for forskellige organisationer besøger med jævne mellemrum Sølund, ligesom Sølunds ansatte rejser ud for at lære og for at lære fra sig.

Det internationale samarbejde udbreder ny viden og nye metoder, udvikler kompetencer og er et vigtigt led i hele tiden at sørge for, at Landsbyen Sølund kan levere et højt fagligt niveau til gavn for landsbyens beboere.

Du kan læse mere om landsbyens internationale samarbejde i vores artikelarkiv.

AOF/FOF

AOF / FOF SAMARBEJDET

Landsbyen Sølund har et produktivt samarbejde med AOF og FOF i forhold til at udbyde fritidsundervisning til landsbyens beboere, som kan være med til at skabe en udvikling hos den enkelte.

For tiden består disse tilbud af Kunstterapi og Madlavning, og begge udfolder sig i Beboernes Hus.

Disse tilbud, eller fritidsundervisning, finder sted i landsbyens lokaler – og kan tilkøbes af den enkelte beboer efter ønske og behov.

Læs mere om de tilgængelige tilbud i venstremenuen.

Skovhandi

SKOVHANDI

Skovhandi er et arrangement, som er udsprunget af et samarbejde med firmaet, DiTFRiLUFTSLiV.

Her kan alle prøve en masse forskellige aktiviteter som fx kano, kajak, bueskydning, træklatring, kæmpegynger, tovbane og meget mere. DiTFRiLUFTSLiV byder ind med instruktører og ideer, og Landsbyen Sølund byder ind med sine omgivelser, som er rige på udfoldelsesmuligheder. Det gode ved netop dette arrangement er, at alle kan deltage – uanset funktionsniveau.

Skovhandi gavner både beboere på Sølund og gæster udefra og ligger derfor i god tråd med vores ønske om omvendt integration i landsbyen. Skovhandi en legeplads, hvor Landsbyen Sølunds beboere og beboerne i det omgivende samfund kan få lov til at boltre sig og lære af hinanden.

DiTFRiLUFTSLiV skriver på deres hjemmeside om det særlige behov for den enkelte og om, hvordan de skaber adgang til naturen og friluftslivets mange store oplevelser:

“Vi ved at nærvær, autenticitet, sikkerhed og øjenkontakt er afgørende for den gode og trygge oplevelse. Vi arbejder altid med de bedste instruktører, der sørger for at sikkerheden er i orden. De er alle uddannede og specialister indenfor netop det område de arbejder med.”

Udover en aktiv dag i naturen så bydes der som regel også på pandekager og godt selskab. Skovhandi finder sted i slutningen af august måned.

Se en film med billeder fra Skovhandi 2014:

Festivaler

FESTIVAL I LANDSBYEN

Ordet festival er i sin betydning en begivenhed, hvor man går sammen om at sprede glæde og kultur, samt at lade sin individualitet blomstre i fællesskabet. I lyset af denne definition er venskabet mellem Sølund og henholdsvis Danmarks Smukkeste Festival og Sølund Musik Festival egentlig ikke så bemærkelsesværdigt.

Festivalen og den individuelle beboer

Begge festivaler er omfattende arrangementer i størrelse, og derfor har de selvfølgelig en indvirkning på landsbylivet for den enkelte beboer.

For nogle beboere betyder det fest i gaden, de deltager med stor fornøjelse i festivallivet, og beriges af den farverige hverdag for en stund. Men vi er meget opmærksomme på, at ikke alle beboere ønsker at “feste i gaderne” med de besøgende festivalgæster, og vi sørger for, at disse beboere skånes for de mange ukendte og udfordrende situationer, festivalen medfører.

Det betyder, at vi i god tid begynder at forberede os på denne midlertidige og udfordrende hverdag. For nogle beboere vil det for eksempel betyde, at den vante gåtur omdirigeres eller erstattes af en anden form for aktivitet inden for hjemmets trygge rammer – for andre kan en tur i sommerhus i de dage, larmen står på, være løsningen.

At sikre beboernes trivsel og tryghed – også i festivaltid –  er vores kerneopgave!

Praktisk hjælp

[printfriendly]

PRAKTISK HJÆLP

I Landsbyen Sølund er der masser af frivillige hænder, som hjælper med til at løfte den store opgave, som det er at få det hele til at køre rundt.

Vi har venner af landsbyen som hjælper til med at luge i haverne, samt forældre og pårørende der giver en praktisk hånd med i boenhederne efter behov. Herudover gives der også tit en ekstra hånd fra både tidligere og nuværende ansatte i landsbyen.

Læs artiklen fra Horsens Folkeblad om nogle af vores frivillige praktiske hænder på stedet, “Familie, venner, naboer og frivillige hjælper Sølund”, i vores artikelarkiv.

Museumsgruppen

MUSEUMSGRUPPEN

En af de helt store drivkræfter blandt landsbyens frivillige er Museumsgruppen.

Museumsgruppen består af 6 frivillige, som alle er tidligere ansatte i Landsbyen Sølund. De bruger nu deres fritid på at formidle stedets historie til museets besøgende og registrere effekter fra fortiden.

En stor del af museumsgruppens viden om Sølunds historie stammer fra førstehåndsoplevelser, og de seks leverer et stort stykke frivilligt arbejde.

Du kan læse meget mere om Museumsgruppen i artiklen fra Horsens Folkeblad, “Sølunds historie gennem 80 år”, i vores artikelarkiv.

Ønsker du mere information om museet? Gå til Sølund Museum.

Besøgsvenner

BESØGSVENNER

Kunne du tænke dig at gøre en forskel?

Beboerne i Landsbyen Sølund holder meget af hyggestunder, som kan involverere alt fra en kop kaffe på værelset, deltagelse i arrangementer på stedet, en tur i byen eller en gåtur i naturskønne omgivelser. Og det kan du også blive en del af ved at blive besøgsven her på stedet. Det vigtigste er, at du tager udgangspunkt i beboerens interesser – og at du brænder for at gøre en forskel i beboerens liv.

Vi er også meget interesserede i, at du byder ind med egne kompetencer eller interesser. Måske er du glad for havearbejde eller strikketøj? Eller måske har du en forkærlighed for at se film? Vi er også interesserede i besøgsvenner, som kan medbringe deres kæledyr (fx hund), som beboeren kan tilbringe tid med.

Besøgstjenesten i Landsbyen Sølund

Besøgstjenesten på stedet er et samarbejde med Dansk Røde Kors i Skanderborg, og der arbejdes ud fra deres principper. For at blive besøgsven skal du være mindst 18 år og have overskud og tid til besøg hos din modtager. Ud over dette skal du være:

 • Trofast og stabil.
 • En god lytter.
 • Tolerant og bevidst om at respektere andre mennesker.
 • God til at skabe kontakt.
 • Indstillet på at overholde Dansk Røde Kors’ regler for besøgsvenner (Loyalitet og tavshedspligt)

Hvis du skulle have spørgsmål eller er interesseret i at være vores nye besøgsven, er du mere end velkommen til at kontakte os

Kontakt

Rennie Lundstrøm

8794 8218

rennie.lundstrom@skanderborg.dk


Lone Premate

8794 8202

lone.premate@skanderborg.dk

Beskyttet: Tidsskriftet FOKUS

Dette indhold er adgangskodebeskyttet. For at se det, indtast venligst din adgangskode nedenfor: